O dve voľné miesta v Rade pre mediálne služby (RpMS) sa uchádza 13 kandidátov. TASR tom informoval predseda Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský. Na pôde výboru v stredu otvorili obálky s prihláškami kandidátov.

Parlamentná voľba

,,Prihlášky podali Andrea Cox, Andrea Erdösová, Henrieta Hrubá, Martin Figura, Martin Kasarda, Zoltán Pék, Vladimír Repčík, Tomáš Sasák, Milan Sedláček, Nataša Slavíková, Mária Tóthová Šimčáková, Roman Vavro a Andrej Zmeček," informoval Čekovský.

Voľba dvoch nových členov sa uskutoční na nasledujúcej riadnej schôdzi parlamentu. Ešte predtým čaká kandidátov verejné vypočutie, ktoré bude 30. januára predpoludním v Zimnej jazdiarni bratislavského hradu.

Voľba sa uskutočňuje vzhľadom na koniec funkčného obdobia Andreja Zmečeka, ktorému mandát vyprší 16. februára, a Pavla Holeštiaka, ktorý sa členstva v rade vzdal z dôvodu získania funkcie viceprimátora v meste Čadca. Členstvo v RpMS je nezlučiteľné s funkciou v orgánoch samosprávy.

Najviac na dve obdobia

Mandát člena RpMs je šesťročný, pričom tú istú osobu možno za člena rady zvoliť najviac na dve funkčné obdobia.

Rada pre mediálne služby je orgánom dohľadu nad vysielaním elektronických médií. Vznikla z bývalej Rady pre vysielanie a retransmisiu po prijatí nového mediálneho zákona, ktorý platí od augusta 2022. Rozhoduje napríklad o sťažnostiach na vysielanie, ale aj o prideľovaní frekvencií pre vysielateľov. Po novom môže žiadať globálne internetové platformy, ako Facebook alebo YouTube, aby stiahli nelegálny a škodlivý obsah.

Ďalšie správy na Mediálne.sk

Jedným zo zakladateľov Netflixu je Reed Hastings.
Neprehliadnite

Netflix hlási milióny nových predplatiteľov, z vedenia spoločnosti však odchádza Reed Hastings