V prípade, že všetci kompetentní, ktorí sa podieľajú na chode, propagácii i financovaní RTVS, budú spolupracovať, môže verejnoprávne médium ísť výrazne kvalitatívne nahor. Na pondelkovom verejnom vypočutí kandidátov na generálneho riaditeľa RTVS to uviedol Daniel Živica. S projektom pod názvom Naučme RTVS lietať predstúpil spomedzi osmičky uchádzačov pred členov Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá a odbornú komisiu ako prvý.

Komunikačná a marketingová stratégia

,,Ponúkam RTVS badateľnú zmenu, ktorú budeme môcť pravidelne merať," uviedol Živica. Svoje predpoklady na funkciu šéfa RTVS odvíja od predchádzajúcich skúseností v oblasti komunikačnej a marketingovej stratégie. Zdôrazňuje svoju otvorenosť a férovosť so všetkými zainteresovanými stranami, hľadanie spoločne výhodných riešení.

Tieto princípy chce presadiť pri samotnom riadení inštitúcie navonok i dovnútra smerom k zamestnancom, ale napríklad aj v spravodajstve RTVS. Pri ňom upozorňuje na objektívnosť a to, aby prinášanie informácií nenahradzovalo predkladanie hodnotení. ,,Nie sme majiteľmi pravdy, sme tí, ktorí hľadajú pravdu," zdôraznil. Personálne nominácie v oblasti manažmentu spravodajstva a publicistiky by podľa Živicu nemali vytvárať rozporuplné diskusie.

Rozvoj digitalizácie a technológie

V jeho prioritách pre budúcu RTVS sa nachádza rozvoj digitalizácie a využitie najnovších technologických aplikácií. Za použiteľné ich považuje aj v prípade rozvoja regionálneho vysielania či prvkov, ktoré pomáhajú sprístupňovať programy RTVS pre ľudí so zrakovým či sluchovým postihnutím. Živica chce pracovať na nových formách a žánroch vysielania súčasne s posilnením bezpečného online prostredia. Časť prezentácie venoval aj dôležitosti vysielania športu, nielen vrcholového, ale aj amatérskeho.

V rámci financovania RTVS ráta so systémom založeným na koncesionárskych poplatkoch, zdrojoch zo zmluvy so štátom a príjmoch z reklamy. O koncesionárskych poplatkoch hovorí ,,jednoznačne zachovať a postupne, citlivo zvyšovať". Zvýšenie príjmov vidí Živica v posilnení online ponuky a partnerstiev s novými veľkými zadávateľmi, rovnako tak prostredníctvom nových foriem i tém vysielania, ktoré môžu byť financované z eurofondov.

Počas pondelkového híringu sa v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu predstavia ešte Vladimír Seman, Tibor Búza, Peter Janků, Ivan Golian, Peter Badač, Jaroslav Rezník a Ľuboš Machaj.

Daniel Živica

Štúdium účtovníctva a audítorstva na Ekonomickej univerzite v Bratislave ukončil v roku 1999. Odborné znalosti si rozšíril počas pobytov v zahraničí v Spojenom kráľovstve a v USA. V rokoch 2001 až 2005 pôsobil ako riaditeľ pre styk s klientmi v spoločnosti CIA Slovakia, náplňou činnosti ktorej bola reklamná a propagačná činnosť, vydávanie neperiodickej tlače, nájom a prenájom audiovizuálnej techniky.

Významnú etapu v jeho profesionálnej kariére tvorí pôsobenie v marketingovej agentúre MEC Slovakia zameranej na oblasť mediálneho plánovania, v ktorej začal pracovať v roku 2006. Na jej čele stál v rokoch 2008 - 2017, pričom v rokoch 2015 - 2017 bol výkonným riaditeľom agentúry MEC v Českej republike a na Slovensku.

Vzhľadom na globálnu fúziu agentúr MEC a Maxus sa mediálna agentúra MEC zmenila koncom roku 2017 na agentúru s názvom Wavemaker. Živica sa stal jej výkonným riaditeľom v Čechách a na Slovensku. Na tomto poste pôsobil do januára 2020, keď prešiel na miesto výkonného riaditeľa do kreatívnej komunikačnej agentúry VMLY&R Prague.

Ďalšie dôležité správy

Kampaň proti zlému parkovaniu v meste priniesla kontroverzný klip
Neprehliadnite

Zlý alebo geniálny? Mesto Gdyňa chcelo poukázať na zlé parkovanie, vyrobilo kontroverzný klip