Rada pre mediálne služby na svojom ostatnom zasadnutí uložila sankcie aj finančné pokuty, začala nové správne konanie, niektoré podnety uznala ako neopodstatnené, informovala Lucia Michelčíková, vedúca komunikačného odboru Rady.

Dezoláti na Markíze

Mediálna rada upozornila televíziu Markíza na porušenie zákona, pretože 20. septembra 2022 odvysielala Televízne noviny s príspevkom s názvom Dezoláti v uliciach, pričom uvedením titulku v tomto znení nezabezpečil oddelenie názorov a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského charakteru, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajských programov a zároveň označením účastníkov protivládneho protestu konaného 20. septembra 2022 v názve príspevku ako „dezoláti“ došlo k porušeniu zákazu znevažovať na základe politického či iného zmýšľania.

Členovia rady však nepovažujú príspevok za problematický. K porušeniu zákona podľa nich došlo neoddelením hodnotiaceho komentára v titulku a zároveň jeho znevažujúcu formuláciu.

Finančné pokuty

TV Markíza však bola sankcionovaná aj finančne. Pokutu 6 000 eur dostala za to, že dňa 4. septembra 2022 v časovom rozpätí od 21:09 do 23:02 hod. odvysielal reklamné bloky, pri čom nezabezpečila súlad zvukovej zložky programovej služby s technickými požiadavkami ustanovenými príslušnou vyhláškou.

Finančný pokutu 4 500 eur dostala aj TV JOJ, pretože 7. októbra 2022 odvysielala program Riskuj!, pričom nezabezpečila súlad zvukovej zložky programovej služby s technickými požiadavkami ustanovenými príslušnou vyhláškou

Nelegálny obsah

Rada začala správne konania voči aj Meta Platforms Ireland Limited vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu v súvislosti s poskytovaním dvoch komentárov pod videom o zlých životných podmienkach psov chovaných v rómskej osade v Sečovciach šírených v rámci obsahovej služby Instagram.

Správne konanie sa začalo aj voči spoločnosti Twitter International vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu v súvislosti s poskytovaním príspevku namiereného voči príslušníkom rómskej národnostnej resp. etnickej menšiny na službe Twitter.

Konaniu podlieha aj TV Dajto, pretože 29. januára 2023 odvysielala počas programu Teória veľkého tresku, reklamné bloky, pri čom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu súladu zvukovej zložky s technickými požiadavkami ustanovenými príslušnou vyhláškou.

Neopodstatnené podnety

Mediálna rada zároveň uznala ako neopodstatnené podnety voči TA3 za odvysielanie diskusnej relácie Pozrieme sa na to s podtitulom Vojna na Ukrajine. Máme sa báť aj my? s hosťami O. Dostálom, M. Poliačikom, O. Hordon, E. Chmelárom, A. Dankom a J. Banášom, v ktorej podávatelia podnetov namietali výber časti hostí, ktorých považujú za nevhodných respondentov vzhľadom na ich verejne prezentované názory k téme ruskej invázie na Ukrajinu.

Neopodstatnený bol tiež podnet za odvysielanie relácie V politike s témami prvého výročia ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu a darovaniu stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu, v súvislosti s ktorou podávatelia podnetov namietali výber hostí (J. Naď, P. Kmec, J. Krúpa, T. Valášek), údajné manipulatívne moderovanie a nezabezpečenie prítomnosti oponentov,

Ako neopodstatnená sťažnosť bola aj na TV Markíza a jej diskusnú reláciu Na telo s témami prvého výročia ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu a darovaniu stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu, v ktorej podľa podávateľa podnetu došlo k urážaniu voličov strany SMER- SD.

Ďalšie správy na Mediálne.sk

Janka Kovalčíková bola hosťom 4. epizódy 2 na 1.
Neprehliadnite

Šou 2 na 1 s Janou Kovalčikovou predbehla Mamu na prenájom, vysoko bola aj Hranica