Prvenstvo obhájila v troch regiónoch a ôsmych krajinách. Vďaka najlepším digitálnym, dátovým a obsahovým schopnostiam v Severnej Amerike „potvrdzuje svoje vedúce postavenie“ medzi globálnymi sieťami mediálnych agentúr.

Najvýkonnejšia globálna mediálna sieť

V najnovšom vydaní prestížneho reportu Network Diagnostics od RECMA (Spoločnosť na výskum mediálneho priemyslu) bola agentúra Omnicom Media Group OMD Worldwide označená ako najvýkonnejšia globálna mediálna sieť celkovo, s výrazným náskokom pred druhou agentúrou v poradí. Ide o štvrté po sebe idúce vydanie reportu za posledné dva roky v ktorom OMD obsadila prvé miesto v hodnotení. RECMA preto konštatuje, že agentúra „potvrdila svoje vedúce postavenie“ medzi globálnymi sieťami mediálnych agentúr.

Diagnostický report je založený na hodnotení 700 agentúr na 47 trhoch. S využitím 19 kľúčových ukazovateľov výkonu (vrátane expertízy v oblasti digitálnych kanálov, obsahu, údajov a analytiky a medzinárodných trhov). Tento marketingový index presahuje kvantitatívne metriky, ako je objem aktivít alebo finančné výsledky. Zúčastnené agentúry sú zoradené v poradí, aj podľa nasledujúcich kategórií: Silný líder, Najlepší hráč, Vyzývatelia, Strední hráči, Meniaci sa hráči a Začínajúci hráči.

Omnicom Media Group
Zdroj: Omnicom Media Group

OMD sa umiestnila na prvom mieste v regióne EMEA, severských krajinách a regiónoch strednej a východnej Európy; plus na ôsmych trhoch vrátane Austrálie, Dánska, Grécka, Nového Zélandu, Slovenska, Švédska, Turecka a Spojeného kráľovstva.

Prvenstvo v dvoch najvyšších kategóriách

V Severnej Amerike je OMD hodnotené pre svoje dátové, digitálne a obsahové zdroje; zatiaľ čo v celosvetovom meradle získala spoločnosť OMD prvenstvo v dvoch najvyšších kategóriách na viac ako polovici trhov hodnotených v reporte.

Tieto výsledky OMD dosiahla vďaka svojmu talentu, nástrojom a technológiám, ktoré pomohli jej klientom uprostred prebiehajúcej volatility na trhu spôsobenej pretrvávajúcim dopadom pandémie. OMD im pomáhala s rastom a transformáciou ich podnikania vďaka reakcii na rýchle zmeny v obchodnom prostredí, výzvy týkajúce sa súkromia, a narastajúcemu globálnemu hospodárskemu rozvratu.

Tieto výsledky OMD dosiahla vďaka svojmu talentu, nástrojom a technológiám, ktoré pomohli jej klientom uprostred prebiehajúcej volatility na trhu spôsobenej pretrvávajúcim dopadom pandémie. OMD im pomáhala s rastom a transformáciou ich podnikania vďaka reakcii na rýchle zmeny v obchodnom prostredí, výzvy týkajúce sa súkromia, a narastajúcemu globálnemu hospodárskemu rozvratu.

„Tento report potvrdzuje, že OMD napĺňa naše tri kľúčové ambície: byť pre našich klientov najdôveryhodnejším transformačným partnerom, byť lídrom na trhu v oblasti digitálu, dát a technológií a prilákať a udržať si tie najlepšie talenty na svete,“ hovorí generálny riaditeľ OMD Worldwide George Manas. ,,Jednoducho povedané, OMD je agentúra, ktorá najlepšie dokáže pomôcť značkám napredovať a rýchlo vkročiť do novej éry príležitostí.“

Líder v oblasti pozornosti spotrebiteľov

Ostatné mesiace potvrdili pravdivosť tvrdení Manasa, vrátane toho, že OMD bola podľa indexu efektívnosti Effie zaradená medzi najefektívnejšiu mediálnu agentúru na svete – už desiatykrát za sebou. OMD zároveň upevnila svoju pozíciu lídra v oblasti pozornosti spotrebiteľov spustením plánovacieho nástroja, ktorý sfunkční metriky pozornosti pri rozhodovaní o spendingu a získala ocenenie Mediálna sieť roka na festivale Cannes Lions 2022.

Okrem najvyššieho hodnotenia výkonnosti je OMD tiež číslo 1 v celkovom hodnotení objemu aktivít RECMA s 36,7 miliardami dolárov a takmer 10-percentného podielu v odvetví; a umiestnila sa tiež na prvom mieste vo výročnej správe RECMA ako Globálna sieť roku 2021.

Ďalšie správy na Mediálne.sk

Adriana vykopla z chaty nadržaného ožrana Juraja.
Neprehliadnite

Rada pre mediálne služby začala správne konanie voči Markíze, Jojke aj TA3