Tlačová rada vyslovila na zasadnutí 25. apríla 2023 znepokojenie nad postupom Denníka N, ktorý dôsledne neoveril informáciu v článku „Žilinkova dcéra kúpila byt od Penty, krátko na to generálny prokurátor zbavil stíhania Haščáka. Nesúvisí to, reaguje Žilinka“, ktorý napísala redaktorka Mária Benedikovičová. 

Podľa rozhodnutia rady tak došlo k porušeniu Etického kódexu novinára, konkrétne článku III, odseku 1, kde sa píše, že novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní, aspoň z dvoch navzájom nezávislých zdrojov. 

Článok publikovali omnoho skôr

V rozhodnutí rady sa ďalej popisuje, že Benedikovičová poslala 7. februára 2023 žiadosť tlačovému odboru Penty o stanovisko vo veci kúpy nehnuteľnosti Kristíny Žilinkovej, dcéry generálneho prokurátora Maroša Žilinku, v projekte Bory Bývanie. Odvolávala sa na dátum 30. august 2021, pričom si myslela, že v ten deň bola podľa katastra nehnuteľností podpísaná aj kúpno-predajná zmluva. Redaktorka konštatovala, že kúpna zmluva bola podpísaná deň pred zrušením obvinenia pre Jaroslava Haščáka Marošom Žilinkom. Benedikovičová tak hľadala súvislosť medzi kúpou nehnuteľnosti a rozhodnutím generálneho prokurátora.  

Tlačovému odboru Penty poslala otázky s priestorom na vyjadrenie do 14. hodiny toho dňa. Článok bol však zverejnený o 13.26 hod. S titulkom „Žilinkova dcéra kúpila byť od Penty, deň na to generálny prokurátor zbavil stíhania Haščáka. Nesúvisí to, reaguje Žilinka“. Nadpis bol neskôr zmenený. 

Stanovisko Penty bolo doručené päť minút po 14. hodine. Redaktorka však neupravila nadpis ani textáciu a naďalej trvala na verzii, že kúpna zmluva bola podpísaná deň pred rozhodnutím Žilinku o zrušení obvinenia Haščáka, píše sa v rozhodnutí tlačovej rady. Redaktorka nezmenila text ani po telefonickom rozhovore s hovorkyňou skupiny Penta. Presvedčil ju až dôkaz, a to rozhodnutie Katastrálneho odboru Okresného úradu Bratislava, ktoré bolo doručené 27. júla 2021. Tteda kúpna zmluva musela byť podpísaná pred týmto dátumom a nesúvisí s rozhodnutím generálneho prokurátora. Článok bol však už dve hodiny publikovaný a až po tomto dôkaze redakcia zmenila pôvodný titulok na súčasnú verziu a doplnila informácie do článku. 

Tlačovo-digitálna rada v rozhodnutí konštatuje, že článok bez faktov je len konšpiráciou alebo bulvárnym článkom, ktorý sa venuje bývaniu rodinných príslušníkov štátnych úradníkov. 

N Press: Situácia sa zmenila so Žilinkovým statusom

K podnetu sa vyjadril aj vydavateľ spoločnosť N Press, a to listom zo dňa 23. februára 2023, píše sa v rozhodnutí.

Benedikovičová podľa vydavateľa pracovala na téme dlhodobo a otázky zaslala aj generálnemu prokurátorovi Žilinkovi, ktorý sa rozhodol reagoval príspevkom na sociálnej sieti.  

„Bol to teda generálny prokurátor, kto formou verejného statusu prvý informoval o sporných prevodoch. ... Od tohto okamihu teda došlo k zmene situácie, nakoľko prevody sa stali verejnou informáciou, o ktorých informoval jeden z najvyšších ústavných činiteľov, pričom sa prirodzene okamžite stali predmetom verejného záujmu,“ argumentuje N Press. 

Vydavateľ dodáva, že stanovisko Penty doplnili v čo najskoršom čase a opravili aj chybné informácie so zvýraznením v perexe. Zároveň si myslí, že „je legitímne a vo verejnom záujem informovať o ich aktivitách ich a vzájomných obchodných vzťahoch a to nielen tých, ku ktorým došlo v čase od nástupu pána JUDr. Ž. do aktuálnej funkcie.“

Vyjadrenie končí presvedčením, že všetci zúčastnení dostali primeraný priestor vyjadriť sa ku transakcii a Denník N neporušil princípy žurnalistickej etiky, pričom dopustené pochybenia uviedol na pravú mieru.  

Vydavateľ nedodržal lehotu, ktorú sám zadal

Tlačová rada na záver rozhodnutia chápe a stotožňuje sa s vnímaním osoby generálneho prokurátora ako osoby schopnej zniesť primeranú úroveň záujmu, na druhej strane zdôrazňuje zohľadnenie relevantných skutočností, najmä ak bol poskytnutý priestor pre všetky strany v lehote, „ktorú vydavateľ sám nedodržal“. Pozitívne vníma reakciu redakcie, ktorá doplnila informácie do publikovaného článku.  

Celé rozhodnutie Tlačovo-digitálnej rady SR je možné nájsť na tejto webovej adrese. 

Ďalšie správy z Mediálne.sk

Uj szo
Neprehliadnite

Slovenskí Maďari sú politicky rozdrobení, ale drvivá väčšina z nich číta ÚJ SZÓ