Kandidát na generálneho riaditeľa RTVS Peter Janků má reorganizačný zámer s touto inštitúciou. Navrhuje napríklad spojiť šport a spravodajskú :24 do jedného plnoformátového spravodajsko-športového kanála. Posilniť chce spravodajstvo RTVS a jeho špecializáciu. Počas pondelkového verejného vypočutia kandidátov zdôraznil, že v spravodajstve RTVS mu chýba výraznejší názor odborníkov či analytikov.

Informácie bez kauzalít

Verejnoprávna televízia a rozhlas pritom podľa neho majú mať silné spravodajstvo a ponúknuť divákovi základnú informáciu bez kauzalít. RTVS podľa neho treba ozdraviť a definovať jej miesto.

Janků podčiarkol, že základnú líniu agentúrneho spravodajstva musí človek dostať aj v RTVS, cez web inštitúcie. ,,V čase mieru si môžeme vyberať z multiplexu stoviek programov, ale keď sa niečo stane, musíme vedieť, že je tu RTVS, na ktorú sa môžeme spoľahnúť," podčiarkol a poukázal na aktuálne hybridné hrozby a dezinformačné vojny.

Chýba názor odborníkov

Janků podotkol, že divák niekedy dostáva v správach len kauzálnu informáciu s konotáciami. Divák by si pritom podľa neho mal v spravodajstve RTVS nájsť informáciu, ktorá ho zorientuje v problematike. Kritizuje, že väčšina tém sa dostáva na obrazovku cez diskusiu politikov a názor odborníkov chýba.

V súvislosti s reorganizáciou RTVS a spravodajstva poukázal na potrebu rozdelenia a posilnenia redakcií, najmä ekonomickej či kultúrnej. Janků chce, aby RTVS nielen informovala, ale aj formovala kultúrne prostredie. Potrebu vníma aj v silnom regionálnom spravodajstve. Zriadiť chce analytický, editorský a rešeršný tím, ktorý má pomáhať podporovať jednotlivé zložky. Tým chce zároveň napomôcť predchádzaniu dezinformáciám.

Zefektívnenie finančných zdrojov

V súvislosti s financovaním RTVS hovoril o rôznych mechanizmoch s cieľom zefektívnenia finančných zdrojov, putujúcich do RTVS. Spomenul otázku štandardizácie nárokov vrátenia DPH. Navrhuje okrem iného zefektívnenie produkcie. Diskutovať sa podľa neho dá aj o valorizácii koncesionárskych poplatkov.

Vie si predstaviť zriadenie rady odborníkov, ktorá by každé dva roky prehodnocovala prostredie a odporúčala poslancom NR SR možné zvýšenie koncesií. Čo sa týka personálnych kapacít, aj zmena štruktúr má podľa jeho slov jasne definovať jednotlivé zložky a potrebné personálne obsadenie.

Peter Janků

V roku 1998 získal magisterský titul v odbore filozofia a výtvarná výchova na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a v roku 2001 absolvoval bakalárske štúdium scénografie na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Titul PhD. obhájil v roku 2011 na pôde Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a titul ArtD. v roku 2019 na Katedre réžie a dramaturgie na Divadelnej fakulte VŠMU. Absolvoval aj študijné pobyty v Turecku a v Poľsku.

V rokoch 2000 - 2002 pôsobil v Štátnej opere v Banskej Bystrici na pozícii umeleckého šéfa výpravy. V rokoch 2003 - 2009 pracoval ako redaktor publicistiky v TV Markíza, v Slovenskej televízii (STV) aj v TA3. Autorom a dramaturgom relácie Hlas Európy bol tri roky (2009 - 2011) a k redaktorskej práci v STV sa vrátil v rokoch 2011 - 2012.

Následne riadil Umelecko-dekoračné dielne v Slovenskom národnom divadle (2012 - 2015) a bol aj šéfdramaturgom a intendantom Rádia Devín (2017 - 2022). V roku 2021 sa stal členom poradného orgánu ministerky kultúry pre odborné vzdelávanie a v rámci Sektorovej rady pre kultúru a kreatívny priemysel SR pôsobí ako člen pracovnej skupiny pre oblasť umeleckých remesiel.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke kandidát Ivan Golian počas verejného vypočutia kandidátov na generálneho riaditeľa RTVS na Výbore NR SR pre kultúru a médiá v Bratislave 13. júna 2022. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Ivan Golian: RTVS sa musí prispôsobovať divákom a poslucháčom, nemá to byť naopak