Bezvýhradné napĺňanie verejnoprávneho poslania, využitie ľudského potenciálu ako najdôležitejšieho kapitálu RTVS a transformácia telerozhlasu na zodpovednú, kvalitnú a efektívne fungujúcu inštitúciu, ktorej vysielanie zodpovedá nárokom a očakávaniam verejnosti. Ako piliere svojej vízie riadenia a rozvoja RTVS to na verejnom vypočutí uviedol kandidát na post šéfa inštitúcie Ivan Golian.

Nevyhnutná transformácia

V súvislosti s digitalizačným a technologickým procesom Golian zdôraznil nevyhnutnú transformáciu. ,,Divák a poslucháč sa nesmie prispôsobovať RTVS, RTVS sa, naopak, musí prispôsobovať divákom a poslucháčom," zdôraznil odborník v oblasti digitalizácie a telekomunikácií.

V prípade financovania telerozhlasu kvantifikuje zmeny súčasných parametrov, ktoré by mali zabezpečiť udržateľnosť príjmov a stabilizáciu financovania, upozorňuje zároveň, že témy financovania zasahujú do legislatívneho rámca. ,,Navrhujem zvýšenie koncesionárskych poplatkov na 6,87 eura i zvýšenie objemu reklamy vo vysielaní RTVS na jedno percento," prezentoval. K stabilizácii financovania by malo prispieť podľa neho aj to, aby poplatky za vysielače a šírenie signálu prevzal štát.

Prehodnotenie športového programu

V rámci portfólia programových služieb je za dočasné prehodnotenie vysielania samostatného športového kanálu. Vníma síce dôležitosť športového vysielania, upozorňuje však, že musí mať aj divácky príťažlivý obsah. ,,Navrhujem preto dočasne pozastaviť samostatný športový program, kým sa neprehodnotí jeho obsah a potenciál získať do budúcnosti vysielacie práva na divácky najatraktívnejšie podujatia," dodal.

Chce iniciovať aj diskusiu o inom ekonomickom modeli partnerstva RTVS so športovými zväzmi. ,,Má zabezpečiť, aby šport ako dôležitý fenomén na obrazovkách motivoval a inšpiroval na aktívny život," priblížil.

Posilnenie edukatívneho vplyvu

V prípade spravodajstva zdôraznil hodnotové ukotvenie a profesionalizmus tvorcov spravodajstva RTVS, rovnako posilnenie edukatívneho vplyvu verejnoprávneho média pri boji s konšpiráciami a hoaxmi.

Priznal, že už diskutuje s potenciálnymi kandidátmi na vedúce pozície v RTVS, ktorých by rád oslovil na spoluprácu v prípade úspešnej kandidatúry.

Na pondelkovom verejnom vypočutí kandidátov už svoje vízie riadenia a rozvoja RTVS predstavili Daniel Živica, Vladimír Seman, Tibor Búza a Peter Janků, po Golianovi budú nasledovať Peter Badač, Jaroslav Rezník a Ľuboš Machaj. Poradie si kandidáti vyžrebovali na začiatku híringu.

Ivan Golian

Štúdium na Katedre automatizácie technologických procesov Materiálovotechnologickej fakulty (MTF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave ukončil v roku 1987. V roku 1993 získal na Katedre aplikovanej informatiky a automatizácie MTF STU titul CSc.

V rokoch 1988 - 1995 pôsobil ako odborný asistent na Katedre aplikovanej informatiky a automatizácie MTF STU. Ako odborný asistent vyučoval v rokoch 1993 - 1995 aj na Katedre elektroniky a automatizácie - KIHO v belgickom Gente. Projektovým manažérom v spoločnosti Digital Equipment Corporation bol v období rokov 1995 - 1997. Nasledovalo deväťročné (1997 - 2006) pôsobenie na rôznych vedúcich pozíciách v spoločnosti Globtel. Miesto riaditeľa úseku informačných technológií a prevádzky vo Všeobecnej úverovej banke (VÚB) zastával v rokoch 2006 - 2008.

V roku 2009 prešiel do spoločnosti Orange Slovensko, a. s, kde v priebehu 11 rokov pôsobil ako riaditeľ úseku informačných technológií, zástupca generálneho riaditeľa či ako člen predstavenstva. Od roku 2020 je inovatívnym konzultantom v oblasti informačných technológií a príležitostne prednáša na STU.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke kandidát Tibor Búza počas verejného vypočutia kandidátov na generálneho riaditeľa RTVS na Výbore NR SR pre kultúru a médiá v Bratislave 13. júna 2022. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Tibor Búza: Chcem v RTVS vytvoriť samostatný detský kanál i rómske vysielanie