• Slováci na sledovanie spravodajstva najčastejšie využívajú televíziu, sociálne siete, online platformy a rádio, vyplýva z prieskumu Neuropea, ktorá informovala v tlačovej správe.
  • Pre staršie vekové skupiny ( vek50-65 rokov a 66+ rokov) nie je dôveryhodnosť zdroja pre otvorenie článku tak dôležitá ako pre mladých.
  • Mladí ľudia (vek 18-33 rokov) najčastejšie sledujú spravodajstvo na sociálnych sieťach (36,4 percenta) a spravodajských portáloch (28,4 percenta).
  • Prieskum bol realizovaný v dňoch 7. – 14. augusta 2023 formou telefonických rozhovorov na vzorke 1 000 respondentov.

Ľudia na Slovensku na sledovanie spravodajstva stále najčastejšie využívajú televíziu (až 42 percent). Hneď na druhom mieste sú však sociálne siete (18,7 percenta), ktorých spravodajský obsah býva v mnohých prípadoch bez väčšej kontroly.

Ďalšími médiami, na ktorých ľudia najčastejšie sledujú spravodajstvo, sú spravodajské online platformy (18,4 percenta) a rádio (14,3 percenta). Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky agentúry Neuropea, ktorý vypracovala v spolupráci so spoločnosťou CreditCall. Toto sú najzaujímavejšie zistenia, ktoré zároveň ukazujú na rozdiely medzi vekovými skupinami.

Mladých valcujú sociálne siete

To, že je najčastejšie využívaným zdrojom spravodajstva televízia, však už neplatí vo vekovej skupine 18-33 rokov. Predbehli ju sociálne siete (36,4 percenta) aj spravodajské online platformy (28,4 percenta).

Zmena spôsobu získavania informácií a väčšia orientácia na sociálne siete si vyžaduje aj zmeny vo výučbe a zameraní sa na kritické myslenie, upozorňuje CEO agentúry Peter Papanek.

„Prieskum poukazuje na vysokú dynamiku rastu vplyvu sociálnych sietí. Aj keď televízia je stále najdôveryhodnejším médiom, mladí čoraz viac sledujú práve sociálne siete. Problémom je však hlavne to, že ich považujú za relevantný zdroj informácií aj napriek neoverenému obsahu, ktorý častokrát ďalej zdieľajú. Je preto veľmi dôležité, aby sme sa začali aktívne venovať výchove a vzdelávaniu v oblasti mediálnej gramotnosti, a to nielen v rámci mladej generácie. Rovnako nebezpečná je totiž aj ľahostajnosť staršej generácie k zdrojom informácií,“ vraví Papanek.

Tento prieskum priniesla agentúra ako súčasť svojho nového projektu zameriavajúceho sa na otváranie diskusie k rôznym spoločenským témam.

„Sme veľmi radi, že si nás Neuropea vybrala za svojho partnera pri tomto projekte. Téma mediálnej gramotnosti sa stáva čoraz aktuálnejšou, najmä s rozvojom rôznych platforiem a nástrojov na generovanie obsahu v podobe AI technológií. Zároveň vnímam možnosť dlhodobo participovať na podobných témach ako ocenenie našej dlhodobej práce. Teším sa na ďalšie zaujímavé prieskumy, ktoré budeme v blízkej budúcnosti spoločne realizovať,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti CreditCall, Juraj Balogh.

Pre starších sú zdroje článkov menej podstatné

Dopytovaní sa ďalej vyjadrili, že si najčastejšie otvárajú také články, u ktorých dôverujú ich zdroju (28,3 percenta), titulok súvisí s ich záujmami (25 percent) alebo je pútavý (21,9 percenta). Aj tu vidíme jednoznačné rozdiely medzi jednotlivými vekovými skupinami.

Kým pre vekovú skupinu 34-49 je pre otvorenie článku dôveryhodnosť zdroja rozhodujúca pre 37,6 percenta z nich, vo vekovej skupine 50-65 je to 28 percent a v skupine 66+ rokov dokonca iba 16,3 percenta. Najstaršiu vekovú skupinu presvedčí otvoriť článok najmä súvis s ich záujmami a pútavý titulok, ukázal prieskum.

Dôvera v print klesá s vekom

Zaujímavé je, že tlačeným médiám najviac dôveruje najmladšia veková skupina 18-33 rokov (16,8 percenta) a s pribúdajúcim vekom sa miera dôvery znižuje – 12,2 percenta pre 34-49 rokov, 8,8 percenta pre 50-65 rokov a 5,9 percenta pre 66 a viac rokov.

Kým dôvera v televízne spravodajstvo s vekom rastie, mladí do veľkej miery dôverujú aj takým zdrojom spravodajstva, ktoré zdieľajú ich priatelia a ľudia, ktorých sledujú na svojich sociálnych sieťach.

U starších je dôvera v obsah zdieľaný priateľmi či influencermi výrazne nižšia. Influenceri pritom skončili v miere dôveryhodnosti jednoznačne najhoršie v prakticky všetkých vekových skupinách – menej veria mladí 18-33 rokov už len blogom (5,1 percenta dôvera influencerom oproti 3,7 percenta pre blogy).

Záujem je o domácu politiku a šport

Prieskum zároveň ukázal, že ľudí zo spravodajstva najviac zaujíma domáca politika. Pre to, že túto tému sledovali za posledných 7 dní, sa vyjadrilo až 50,4 percenta z nich. Ďalej nasledujú šport (37,6 percenta), európske a medzinárodné záležitosti (36,2 percenta), regionálne správy (34,2 percenta), finančné a ekonomické správy (31,5 percenta), kultúra a umenie (30,5 percenta) a témy kriminality a nehôd (30,1 percenta).

Ďalšie správy z Mediálne.sk

Seriálová rodinka z Mamy na prenájom.
Neprehliadnite

Markizácke seriály sa stali lídrami rebríčkov sledovanosti, v top trojke aj šou Bez servítky