Výnimky z 10-percentnej dane z pridanej hodnoty na tlačené knihy, brožúry, letáky, tlačoviny, noviny, časopisy, periodiká ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál, sa nezrušia. Návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) skupiny poslancov SaS Národná rada SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania.

„V súčasnej dobe internetu význam tlačených materiálov akéhokoľvek druhu upadá a je možné, že v dohľadnej dobe sa stanú úplne marginálnymi alebo zaniknú. Predložený návrh prinesie ich cenové zatraktívnenie, a tým celý tento proces aspoň trochu spomalí. Pozitívnym sprievodným javom bude tiež zjednodušenie podnikateľského prostredia,“ argumentovali predkladatelia v dôvodovej správe.

Návrh mal negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. V stanovisku k novele sa Ministerstvo financií (MF) SR vyjadrilo, že je potrebné v návrhu uviesť aj predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy, spolu s návrhmi na úhradu úbytku príjmov.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračná fotografia
Neprehliadnite

Výnimky z dane na knihy, brožúry či tlačoviny by sa mohli zrušiť, navrhuje SaS