Štátny príspevok pre RTVS by sa mal odvíjať automaticky od stanoveného podielu z vyprodukovaného hrubého domáceho produktu. Uvádza to Ministerstvo kultúry SR v predbežnej informácii k návrhu novelizácie zákona o RTVS.

Mechanizmus financovania

Legislatívna úprava má vytvoriť mechanizmus financovania, ktorý nebude podliehať politickým a negociačným tlakom.

„Cieľom návrhu zákona je zvýšiť finančnú stabilitu a nezávislosť RTVS," uviedol v rezort v materiáli, zverejnenom na portáli právnych predpisov Slov-lex. Avizuje i spustenie pripomienkového konania v najbližšom období.

Ministerstvo pripomína, že vo financovaní RTVS existuje dlhodobo neriešený nesúlad medzi rozsahom a kvalitou služieb, ktorú od RTVS štát požaduje a objemom financií, ktoré sú telerozhlasu každoročne poskytované.

Koncesionárske poplatky sa zrušili

„Doterajší model financovania RTVS kombinujúci viac zdrojov financovania, ktoré sú v konečnom dôsledku všetky napojené na štátny rozpočet, je nesystematický a nespĺňa medzinárodné štandardy kladené na požadované modely financovania verejnoprávnych médií," uviedlo ministerstvo.

Od júla 2023 už nebude mať RTVS príjmy z úhrad verejnosti za služby poskytované RTVS. Tzv. koncesionárske poplatky poslanci zrušili v rámci novely zákona o dani z osobitných stavieb. Koniec koncesií si pri schvaľovaní štátneho rozpočtu na rok 2023 vydobyla SaS. Príjmy z poplatkov má nahradiť nárokovateľný štátny príspevok.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke nápis na budove RTVS v Mlynskej doline.
Neprehliadnite

RTVS podá trestné oznámenie pre vyhrážky moderátorke Jančkárovej