Platformy na zdieľanie videí budú zaradené do regulačného rámca audiovizuálnych mediálnych služieb. Ako najvýraznejšiu zmenu v legislatíve týkajúcej sa oblasti mediálnych služieb to prináša návrh nového zákona o mediálnych službách, ktorý má nahradiť doterajší zákon o vysielaní a retransmisii a tzv. zákon o digitálnom vysielaní.

Návrh právneho predpisu, ktorý predložilo Ministerstvo kultúry, posunuli v stredu poslanci Národnej rady do druhého čítania.

Na snímke Ondrej Duda sa teší z gólu počas zápasu kvalifikácie Majstrovstiev sveta vo futbale 2022 medzi Slovensko a Slovinskom
Neprehliadnite

RTVS stratila práva na zápasy futbalovej reprezentácie až do roku 2028

Dôvodom pre komplexnú zmenu je podľa MK nedostatočný regulačný rámec, ktorý vzhľadom na rozvoj audiomediálnych služieb umožňujú súčasné právne úpravy.

„Nová legislatíva upravuje práva a povinnosti okrem vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, prevádzkovateľov retransmisie a poskytovateľov multiplexu aj práva a povinnosti poskytovateľov platformy na zdieľanie videí a tiež poskytovateľov obsahovej služby, ktorí nespadajú medzi vyššie menované subjekty. Návrh zákona upravuje aj práva a povinnosti distributéra signálu," uvádza MK.

Ochrana maloletých

Návrh zákona predpokladá napríklad to, že na poskytovateľov platformy na zdieľanie videí sa bude vzťahovať povinnosť dodržiavať zákonné požiadavky ochrany vo vzťahu k maloletým, a to najmä z hľadiska podnecovania k nenávisti, násiliu alebo terorizmu.

Titulky pre nepočujúcich

RTVS bude musieť v prípade definitívneho schválenia zabezpečiť, aby vo vysielaní každej televíznej programovej služby boli všetky programy sprevádzané titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočené do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku a aby bolo najmenej 50 percent všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.

Ilustračný obrázok
Neprehliadnite

Ministerstvo kultúry chystá nový mediálny zákon, bude riešiť aj videoplatformy a dezinformácie

Súkromní vysielatelia by mali vo všetkých svojich televíznych službách zabezpečiť minimálne 25 percent všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku a minimálne desať percent všetkých vysielaných programov musí byť sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.

Kvóty pre slovenskú hudbu

V rámci novely naďalej platia kvóty pre slovenskú hudbu, európske diela a nezávislú produkciu, pričom vo vzťahu k audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie sa zavádza nová povinnosť náležitého zdôraznenia európskeho obsahu.

Zákon má nadobudnúť účinnosť od januára 2022

Legislatívna úprava má zjednodušiť a sprehľadniť i majetkové a personálne vzťahy súvisiace s médiami. 

„Novinkou v predkladanej právnej úprave je povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora stanovená pre všetky médiá, a to bez ohľadu na to, či so štátom obchodujú alebo nie. Sprístupnenie informácií o konečných vlastníkoch médií prostredníctvom verejného registra by malo priniesť väčšiu transparentnosť vlastníctva médií," argumentuje rezort kultúry.

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS).
Neprehliadnite

RTVS: Nový mediálny zákon nás uvádza do finančnej i právnej neistoty