Platformy na zdieľanie videí budú zaradené do regulačného rámca audiovizuálnych mediálnych služieb. Ako najvýraznejšiu zmenu v legislatíve týkajúcej sa oblasti mediálnych služieb to prináša návrh nového zákona o mediálnych službách, ktorý má nahradiť doterajší zákon o vysielaní a retransmisii a tzv. zákon o digitálnom vysielaní.

Návrh právneho predpisu predložilo Ministerstvo kultúry (MK) SR do medzirezortného pripomienkového konania.

Držať krok s dobou

Dôvodom pre komplexnú zmenu je nedostatočný regulačný rámec, ktorý vzhľadom na rozvoj audiomediálnych služieb umožňujú súčasné právne úpravy.

„Nová legislatíva upravuje práva a povinnosti okrem vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, prevádzkovateľov retransmisie a poskytovateľov multiplexu, aj práva a povinnosti poskytovateľov platformy na zdieľanie videí a tiež poskytovateľov obsahovej služby, ktorí nespadajú medzi vyššie menované subjekty. Návrh zákona upravuje aj práva a povinnosti distributéra signálu," uvádza rezort.

Návrh zákona predpokladá napríklad to, že na poskytovateľov platformy na zdieľanie videí sa bude vzťahovať povinnosť dodržiavať zákonné požiadavky ochrany vo vzťahu k maloletým, a to najmä z hľadiska podnecovania k nenávisti, násiliu alebo terorizmu.

Nový zákon zvyšuje podiel multimodálneho vysielania v televíznom programe, najmä vo vzťahu k verejnoprávnemu vysielateľovi.

RTVS
Neprehliadnite

Najobjektívnejšie televízne spravodajstvo má RTVS, ukazuje prieskum

Širšie kompetencie RVR

Návrh zákona rozširuje kompetencie regulátora, ktorým je Rada pre vysielanie a retransmisiu.

„Medzi jej činnosti sa navrhuje zaradiť aktívnu vnútroštátnu, ako aj medzinárodnú spoluprácu, analytickú a výskumnú činnosť v oblasti mediálnej gramotnosti, ochrany maloletých, ochrany novinárov, plurality informácií a s tým súvisiaci, čoraz viac sa objavujúci, neželaný fenomén dezinformácií a ďalšie aktivity vymedzené zákonom," spresňuje predkladateľ.

Novinári
Neprehliadnite

Populisti ohrozujú európske verejnoprávne médiá, uviedol týždenník The Economist

Všetci do registra

Legislatívna úprava má zjednodušiť a sprehľadniť i majetkové a personálne vzťahy súvisiace s médiami.

„Novinkou v predkladanej právnej úprave je povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora stanovená pre všetky médiá, a to bez ohľadu na to, či so štátom obchodujú alebo nie. Sprístupnenie informácií o konečných vlastníkoch médií prostredníctvom verejného registra by malo priniesť väčšiu transparentnosť vlastníctva médií," argumentuje rezort kultúry.

Návrhom zákona sa nanovo upravujú podmienky mediálnej komerčnej komunikácie i registračných konaní, v rámci ktorých sa zavádza nový spôsob, na základe ktorého bude možné vysielať programovú službu.

„Je ním registrácia vysielania programovej služby, ktorá bude oprávňovať jej držiteľa vysielať jednu rozhlasovú programovú službu terestriálnym analógovým vysielaním na území SR," dodáva MK.

Na snímke generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník
Neprehliadnite

RTVS dostane osem miliónov eur ako kompenzáciu za znížený príjem z úhrad verejnosti

Titulky a posunkové tlmočenie

RTVS bude musieť zabezpečiť, aby vo vysielaní každej televíznej programovej služby boli všetky programy sprevádzané titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočené do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku a aby bolo najmenej 50 percent všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.

Súkromní vysielatelia musia vo všetkých svojich televíznych službách zabezpečiť minimálne 25 percent všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku a minimálne 10 percent všetkých vysielaných programov musí byť sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.

KK47 Brusel - Podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová hovorí počas plenárnej rozpravy o pokusoch umlčať slobodné médiá v Poľsku, Maďarsku a Slovinsku v budove Európskeho parlamentu 10. marca 2021 v Bruseli. Snahy vnútroštátnych orgánov niektorých členských krajín EÚ o umlčanie nezávislých médií boli v stredu poobede predmetom rozpravy poslancov Európskeho parlamentu (EP) so zástupcami Rady EÚ a Európskej komisie (EK). Rozprava v bruselskom sídle EP sa zameral
Neprehliadnite

Eurokomisia dá milión eur na Monitor vlastníctva médií v EÚ