Na začiatku tohto roka nadobudol účinnosť Kódex zodpovednej reklamy. Je výsledkom dohody medzi Úradu pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) a prevádzkovateľmi hazardných hier. Východiskom pre jeho prijatie bola koncepcia zodpovednej reklamy, ktorú pripravil ÚRHH.

Ochrana maloletých a zraniteľných

Cieľom je zaistenie väčšej ochrany maloletých a zraniteľných skupín obyvateľstva, a to cez nové samoregulačné mechanizmy prevádzkovateľov v oblasti reklamy hazardných hier. V Kódexe sú zhrnuté štandardizované etické pravidlá v oblasti reklamy hazardných hier propagovaných na území Slovenska. Môžu sa k nim dobrovoľne prihlásiť všetci legálni prevádzkovatelia hazardných hier, ktorí ich prevádzkujú na území SR, no tiež ďalšie subjekty, ktoré sa podieľajú na propagovaní hazardných hier. ÚRHH o tom informoval v tlačovej správe.


„Naším záujmom je, aby hazardné hry predstavovali bezpečný zdroj zábavy a aby boli právne predvídateľným prostredím pre prevádzkovateľov, ako aj pre spotrebiteľov. Preto som rád, že sa nám spoločnými silami podarilo prijať dokument, ktorý zadefinoval jasné štandardy v oblasti reklamy, ktoré prispejú k zvýšeniu ochrany rizikových skupín a maloletých,“ uviedol generálny riaditeľ ÚRHH Dávid Lenčéš. Napriek tomu, že reklamy na hazardné hry sú poväčšine zamerané primárne na dospelých, agresívnej reklame je čoraz častejšie vystavená aj mládež a zraniteľné skupiny obyvateľstva.

Výzvy v oblasti hazardných hier

Legálni prevádzkovatelia hazardných hier i ďalšie subjekty podieľajúce sa na ich propagácii, môžu ku Kódexu pristúpiť prostredníctvom vyhlásenia podpísaného štatutárnym zástupcom. Vyhlásenie je potrebné doručiť ÚRHH, za účelom jeho zápisu do zoznamu signatárov. Tým sa pre subjekt stane dodržiavanie dokumentu záväzným. Dosiaľ k nemu pristúpila viac než tretina prevádzkovateľov.

Kódex zodpovednej reklamy je spolu so zoznamom subjektov, ktoré k nemu pristúpili, dostupný na webstránke ÚRHH. „Verím, že tieto pravidlá sa stanú dôležitým východiskovým bodom pre ďalšie diskusie, ako zodpovedne čeliť výzvam v oblasti hazardných hier. Naším spoločným cieľom by malo byť presadzovanie silného a moderného regulačného rámca, ktorý by poskytoval ochranu zraniteľným skupinám osôb a maloletým.“ uviedol Lenčéš.

Ďalšie správy na Mediálne.sk

Noviny
Neprehliadnite

Fínsky súd uznal dvoch novinárov vinnými z vyzradenia tajných informácií