Od 1. septembra prechádza výskum IABmonitor na novú metodiku Constant panel. Tento prechod je spojený aj s ďalšími zmenami, ktoré sa týkajú verejne dostupných dát a zobrazovania online rebríčka slovenských médií, informuje združenie v tlačovej správe.

Nová metodika Constant panel

Constant panel prináša do aktuálneho merania nový modelovaný panel, ktorý obsahuje veľký počet virtuálnych panelistov. Existencia virtuálneho panelu eliminuje niektoré nedostatky aktuálne využívaného po-up panela, ktorý je realizovaný zberom dát od čitateľov na stránkach médií zapojených do výskumu. Viac informácií o metodike merania je dostupných na webovej stránke IAB Slovakia.

Ľuboš Ivanič, Country manager pre Gemius Slovakia: „Medzi ďalšie výhody novej metodiky patria pripravenosť na cookie-less éru ako aj možnosť využitia pre crossmediálne meranie. Vstup Constant panela celý výskum skvalitňuje, pričom metodika výpočtu reálnych užívateľov ako aj sociodemografických dát ostáva rovnaká.“

Jeden prístup ku všetkým dátam

Od septembra sa zmení online rozhranie, na ktorom budú bezplatne verejne dostupné dáta pre širokú odbornú verejnosť a predplatiteľov podľa zakúpenej úrovne prístupu. V tom istom online rozhraní budú pre predplatiteľov prístupné aj sociodemografické dáta.

Prvé namerané výsledky nájde verejnosť a obchodní partneri združenia v online rozhraní až 2. septembra, keďže výsledky nameraného dňa (za 1.september) sa zobrazujú až nasledovný deň.

Spoplatnenie dát v troch dostupných úrovniach

Rozhranie bude prístupné v troch úrovniach. Prvá úroveň, bezplatná a verejná bude zobrazovať len dáta pre metriky RU (reálni užívatelia) a Visits (návštevy). Dáta budú verejné na úrovni reportov médiá, vydavatelia a video obsah.

Druhá, spoplatnená úroveň bude zobrazovať dáta za všetky doteraz dostupné metriky a reporty nad rámec verejnej úrovne, čiže kategórií a packov.

Tretia, spoplatnená úroveň bude v sebe zahŕňať aj prístup k sociodemografickým dátam. Ide o prístup, ktorý aktuálne využívajú mediálne agentúry, klienti IAB. Viac informácií o jednotlivých úrovniach nájdu súčasní ako aj budúci obchodní partneri na webovej stránke.

Daša Karpelová, executive director IAB Slovakia: „Eliminovanie verejne dostupných dát vnímame ako veľkú zmenu. Od začiatku realizácie výskumu IABmonitor, naša asociácia poskytovala profesijnej brandži takmer všetky dáta zdarma. Nastal čas tento prístup obmedziť a prejsť na predplatný model. Veríme, že prístup na druhej úrovni si nájde svojich nových klientov, ktorí budú chcieť mať prístup k informáciám nad rámec verejných dát ako napríklad strávený čas na stránkach slovenských médií, veľkosť potenciálneho reklamného priestoru v podobe page views a ďalších dostupných metrík. Za veľkú výhodu, ktorá prichádza s Constant panelom vnímam prístup k sociodemografickým dátam v rámci jedného online rozhrania, ktoré boli predtým prístupné len cez software gemiusExplorer.“

Zmena v zobrazovanom rebríčku brandov

K ďalšej výraznej zmene dochádza aj v rámci primárne zobrazovaného rebríčka brandov. Médiá sa budú v rebríčku zobrazovať zostupne podľa metriky RU SK, čiže podľa počtu reálnych užívateľov zo Slovenska, pristupujúcich na stránky zo všetkých platforiem (počítač, mobil a tablet).

Richard Szabo, predseda Metodickej komisie, Digital Director Mediabrands Slovakia: „Ako predseda Metodickej komisie ale i zástupca mediálnej agentúry oceňujem túto zmenu. Pri plánovaní internetovej reklamy sa dlhodobo pozeráme najmä na slovenskú návštevnosť vzhľadom na to, že väčšina našich klientov chce oslovovať svojou komunikáciou slovenských potenciálnych zákazníkov. Naviac niektorým vydavateľom už dlhší čas rastie zahraničná návštevnosť, čo by pre laickú ale i odbornú verejnosť mohlo pri prvom pohľade na rebríček pôsobiť mätúco. Mám na mysli situáciu, v ktorej by IABmonitor vykazoval viac návštevníkov ako je slovenská populácia lebo zahŕňal aj zahraničnú návštevnosť. “

Historické dáta

Súčasné online rozhranie bude k dispozícii po dobu 13 mesiacov od prechodu na Constant panel. Dostupnosť dát v aplikácii GemiusExplorer bude k dispozícii po dobu minimálne 6 mesiacov od prechodu na Constant panel. Realizátor výskumu je v prípade záujmu pripravený urobiť export dát pre súčasných obchodných partnerov výskumu.

Ďalšie správy z Mediálne.sk

Na snímke je režisér Petr Kolečko s rodinou pred premiérou českého filmu Zbožňovaný v Bory Mall.
Neprehliadnite

Film Zbožňovaný ovládol rebríčky, darilo sa aj sérii detektívnych príbehov na RTVS