T. Dzurenda sa stal riaditeľom obchodu a distribúcie vo februári 2018, predtým mal na starosti B2B projekty a špeciálne spolupráce, zodpovedný bol aj za printovú a online inzerciu v týždenníku TREND.

„Som veľmi vďačný za výzvy a príležitosti, s ktorými som sa stretol počas vedenia obchodu a distribúcie. Rok 2018 bol rokom intenzívnych zmien v rámci vydavateľstva aj obchodného oddelenia, pričom najvýznamnejšími boli integrácia titulov z vydavateľstva Ringier Axel Springer a posilňovanie pozície mediálneho lídra na Slovensku,“ uviedol T. Dzurenda, ktorý v NMH na pozícia šéfa obchodu nahradil Mirjanu Hron Sikimič. Po zmenách v organizačnej štruktúre vydavateľstva pod neho prešla aj distribúcia. 

„Chcem sa poďakovať Tomášovi za prácu, ktorú pre NMH odviedol a prajem mu veľa úspechov v jeho ďalšej kariére,“ uviedol generálny riaditeľ News and Media Holding Michal Teplica.

Na post riaditeľa obchodu a distribúcie sa v rámci vydavateľstva posúva L. Ollé. Ten je súčasťou vydavateľského domu NMH od januára 2019 a v ostatných troch mesiacoch zastával pozíciu Head of B2B.

„Som presvedčený o tom, že budem pre spoločnosť News and Media Holding prínosom vďaka obchodným skúsenostiam, dobrým vzťahom, lojalite a pracovitosti a že svoje schopnosti využijem pri výkone svojej novej funkcie,“ dodáva L. Ollé. 

L. Ollé začínal v Ringieri a s menšími prestávkami pokračoval vo vydavateľstve Mafra Slovakia, kde pôsobil v pozícii obchodného riaditeľa. V NMH bol dosiaľ na poste Head of B2B zodpovedný za obchodné výsledky týždenníka TREND a TREND konferencií. Kto bude v NMH v tejto funkcii jeho nástupcom, zatiaľ vydavateľstvo nespresnilo.

Poznámka: Mediálne.sk je súčasťou vydavateľstva News and Media Holding