Zmenu vo vedení Plus 7 dní oznámilo vydavateľstvo News and Media Holding v pondelok. A. Žitná Lučaiová doplní doterajších dvoch zástupcov šéfredaktora.

Z pozície zástupkyne I. Čeredeja bude mať na starosti politické témy. Martina Štefánikova je zástupkyňou pre spoločenskú rubriku a kultúru, Rastislav Boldocký pre zahraničie.

A. Žitná Lučaiová pôsobí v Plus 7 dní od roku 2009, do týždenníka ale pôvodne prišla ešte v roku 1998. Pracovala v ňom ako redaktorka a neskôr vedúca oddelenia politiky.

V rokoch 2005 – 2006 pracovala ako zástupkyňa šéfredaktora spravodajstva a vedúca domácej redakcie v Slovenskej televízii, potom viedla vlastný mediálny projekt – schránkové noviny Istropolitan a bola autorkou týždenníka Domino Fórum.

Na čele Plus 7 dní je od 1. decembra 2017 spomínaný šéfredaktor I. Čeredejev. Vo funkcii vymenil Nancy Závodskú. Tá pôvodne titul prevzala v novembri 2015, keď na pozíciu nastúpila po Milošovi Luknárovi, ktorý časopis viedol 25 rokov.

Plus 7 dní si udržiava pozíciu najpredávanejšieho týždenníka na slovenskom trhu. Jeho priemerný predaný náklad vlani dosiahol 103 860 výtlačkov.

Poznámka: Mediálne.sk je súčasťou vydavateľstva News and Media Holding.