„Sadzbe dane 10 percent by tak podliehali len denníky, čo predstavuje zníženie príjmov DPH o 6 miliónov eur ročne,“ skonštatoval poslanec s tým, že sa tým berú do úvahy vplyvy na štátny rozpočet.

Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) klesne daň na noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál, vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne, na 10 percent.

Znížená sadzba dane sa neuplatní na noviny, časopisy a periodiká, ktorých reklamný materiál jednotlivo alebo spolu tvorí viac ako 50 percent celkového obsahu.

Nižšia sadzba sa neuplatní ani na periodiká, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 percent celkového obsahu.

Cena bežných vydaní najväčších denníkov sa momentálne pohybuje od 50 centov do takmer jedného eura. Výtlačok najpredávanejšieho denníka Nový Čas stojí 0,59 eura, rovnako ako Plus Jeden Deň.

Hospodárske noviny stoja 99 centov, cena výtlačku denníka Sme 80 centov rovnako ako Denník N, Pravda stojí 60 centov a Új Szó 70 centov. Vyššie ceny majú spravidla víkendové vydania novín respektíve vydania s prílohami.