„Tieto fyzické osoby sú v mnohých prípadoch ohrozené rizikom chudoby, preto sa domnievame, že platenie koncesionárskych poplatkov aj v polovičnej sadzbe je od týchto osôb vzhľadom na možné negatívne sociálne dôsledky nevhodné,“ tvrdia poslanci SNS.

Dôchodcovia v súčasnosti platia polovičnú sadzbu, teda 2,32 eura mesačne. Zdarma budú mať vysielanie verejnoprávneho rozhlasu a televízie od januára 2020.

RTVS vypočítala, že novela jej môže priniesť výpadok v príjmoch do výšky 18 miliónov eur. V reakcii na schválenie novely vedenie RTVS uviedlo, že si váži ľudí, ktorí sú po celoživotnej práci na zaslúženom aktívnom odpočinku, a preto vníma zrušenie úhrad za služby verejnosti pre túto skupinu občanov ako prirodzený civilizačný krok.

Šéf RTVS Jaroslav Rezník poukázal v tejto súvislosti na to, že iniciatíva poslancov SNS bola podporená naprieč celým politickým spektrom, keďže za novelu zákona hlasovalo 109 poslancov parlamentu. 

Kompenzáciu výpadku časti príjmov očakáva telerozhlas od štátu, ktorý RTVS posiela každoročne príspevok na základe takzvanej zmluvy so štátom. 

„Očakávame súčasne, že celý výpadok tohto príjmu bude v zmysle deklarovaných záruk plne kompenzovaný zo štátneho rozpočtu takým spôsobom, ktorý nijako nezníži nezávislosť RTVS,“ dodal k aktuálnej legislatívnej úprave J. Rezník.

Plénum rovnako schválilo pozmeňujúci návrh poslanca SNS Karola Farkašovského. Upravuje časový rozsah vysielania reklamy vo vysielaní televíznych programových služieb RTVS.

Zákon dosiaľ určoval, že časový rozsah vysielanej reklamy na Jednotke a Dvojke nesmie spolu presiahnuť 0,5 percenta denného vysielacieho času.

V novele sa už uvádza, že časový rozsah reklamy vo vysielaní všetkých televíznych služieb RTVS nesmie spolu za kalendárny deň presiahnuť pol percenta súčtu časov vysielania všetkých staníc v danom kalendárnom dni.

Cieľom úpravy je umožniť RTVS aspoň čiastočne vlastnou činnosťou kompenzovať výpadok príjmov z úhrad flexibilnejším umiestňovaním reklamy v televíznom vysielaní.

 

„Navrhovaná právna úprava zachováva v súčasnosti stanovený celkový časový rozsah vysielania reklamy vo všetkých televíznych programových službách vysielateľa zo zákona, avšak mu umožňuje pružnejšie prerozdelenie medzi jednotlivé televízne programové služby,“ skonštatoval K. Farkašovský.