Transpozície smerníc Európskeho parlamentu, ale aj rozšírenie povinných výnimiek z autorského práva a úprava povinností a práv v rámci on-line služieb zdieľania obsahu je obsahom návrhu novely autorského zákona. Na stredajšom rokovaní ho schválila vláda.

Lepší kreatívny obsah

Ministerstvo kultúry (MK) SR ako predkladateľ upozorňuje, že v prípade prvej transpozície európskej smernice, týkajúcej sa autorského práva na digitálnom jednotnom trhu, by mala úprava viesť podľa predkladateľa k zlepšeniu využívania kreatívneho obsahu v digitálnom prostredí.

Privacy,Access,Login,Performance,Identification,Password,Passcode,And,Privacy
Neprehliadnite

Polícia zamietla trestné oznámenie, pretože články v SME podľa nej nie sú prístupné verejnosti

„Smernica o on-line prenosoch vysielateľov a retransmisii reguluje predovšetkým časť on-line služieb spojených s vysielaním, reaguje na nové metódy retransmisie a zavádza prenos programov prostredníctvom techniky tzv. priameho vstupu,“ dodáva rezort kultúry.

Objasňuje, že v tomto prípade je cieľom uľahčiť cezhraničné poskytovanie on-line služieb, ktoré sú doplnkom k vysielaniu, a retransmisii televíznych a rozhlasových programov s pôvodom v iných členských štátoch.

Zásada krajiny pôvodu

„K tzv. doplnkovým on-line službám preto uvedená smernica zavádza zásadu krajiny pôvodu, podľa ktorej sa k vymedzeným autorskoprávnym spôsobom použitia vysporiadajú práva a uzavrú licenčné zmluvy len v členskom štáte vysielateľa,“ dodáva rezort.

Predkladaný návrh taktiež rieši niekoľko aktuálnych aplikačných problémov z praxe a legislatívno-technicky spresňuje viaceré ustanovenia.

Facebook hlási gigantický výpadok. (Ilustračné foto)
Neprehliadnite

Facebook bude francúzskym denníkom platiť za zdieľaný obsah

„Na základe rozsiahlych konzultácií so širokým spektrom zainteresovaných subjektov, ktoré predchádzali príprave návrhu zákona, sa predovšetkým spresňujú a dopĺňajú niektoré ustanovenia piatej časti autorského zákona o správe práv,“ priblížil rezort.

Výnimky z autorského práva

Návrh legislatívnej zmeny zavádza takisto nové výnimky z autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Zavádza sa napríklad nová výnimka na použitie diela na účel zachovania kultúrneho dedičstva.

„Na základe takejto výnimky by malo byť možné vyhotovovať rozmnoženiny s použitím vhodného nástroja, prostriedku či technológie zachovávania, v akomkoľvek formáte alebo na akomkoľvek nosiči, v požadovanom množstve, v ktoromkoľvek štádiu životnosti,“ objasňuje v dôvodovej správe MK.

Novela by mala platiť od marca 2022.

Clemens Pig, výkonný riaditeľ rakúskej tlačovej agentúry APA
Neprehliadnite

Za predsedu Európskej aliancie tlačových agentúr zvolili riaditeľa rakúskej agentúry APA