Návrh novely autorského zákona hrozí zásadným zhoršením podmienok slovenských autorov. V súvislosti s legislatívnym návrhom, ktorý Ministerstvo kultúry (MK) SR predložilo do pripomienkového konania, to konštatuje združenie autorov LITA. Zdôrazňuje zároveň nevyhnutnosť férového odmeňovania tvorcov.

Jedna zo zásadných pripomienok, ktoré LITA sformulovala v pribiehajúcom legislatívnom procese, preto smeruje k zavedeniu mechanizmov garantujúcich adekvátnu odmenu pre autorov.

Zohľadniť úspešnosť diela

„Žiadame, aby systém odmeňovania okrem tvorivého procesu zohľadňoval aj úspešnosť daného diela. V praxi to znamená, že autorova mzda by sa mala skladať z dvoch častí - z odmeny za vytvorenie diela a odmeny za každé jeho následné použitie. Chceme, aby zákon jasne definoval, že takýto prístup má byť pravidlom a nie výnimkou,“ vysvetlila riaditeľka LITA Jana Vozárová.

Na príklade scenáristov populárnych a často reprízovaných seriálov poukazuje zároveň na to, že súčasný mechanizmus odmeňovania neprináša primerané hodnotenie za vytvorenie úspešného diela.

„Je predsa nemysliteľné, aby televízia alebo online streamovacie platformy celé desaťročia hrali dookola napríklad detský večerníček a autor z toho nič nemal,“ argumentuje Vozárová.

Tvorcom berú finančné istoty

Návrh nového autorského zákon môže podľa LITY situáciu ešte zhoršiť. „Do znenia novely sa dostali aj také ustanovenia, ktoré tvorcom vezmú posledné z finančných istôt, ktoré im ešte dodnes zostali,“ dodáva Vozárová.

S vedením ministerstva kultúry chce preto autorské združenie hovoriť a presvedčiť rezort o svojich argumentoch. Ministerku Natáliu Milanovú z OĽANO (na snímke) pozvala LITA na stretnutie vo svojich priestoroch priamo s autormi. Stretnutie by sa malo uskutočniť v priebehu októbra.

Návrh novely autorského zákona transponuje do slovenského právneho predpisu európske smernice reflektujúce nové metódy retransmisie a online služby.

Novela by mala rozšíriť aj okruh výnimiek z autorského práva, rieši tiež niekoľko aktuálnych aplikačných problémov z praxe a legislatívno-technicky spresňuje viaceré ustanovenia, ktoré sa týkajú najmä piatej časti autorského zákona o správe práv.

Predstavenie ďalšej finančnej podpory na obnovu kultúrneho dedičstva
Neprehliadnite

Kultúra a kreatívny priemysel sú súčasťou plánu obnovy, tvrdí Ministerstvo kultúry