Asociácia očakáva výpadok tržieb z reklám na úrovni 50 percent v najbližších mesiacoch a v tom najhoršom možnom scenári až o 70 percent. Podobný vývoj bude platiť aj pre stánkový predaj.

„Výpadky predaja a inzercie budú drastické, pôjde o milióny, ak nie desiatky miliónov eur,“ hovorí A. Fulmek. Vydavateľstvá budú musieť podľa neho šetriť náklady ako po roku 2009, alebo dostanú nejakú podporu, spolu s ostatnými postihnutými segmentmi.

 „Akcionári budú musieť podporiť svoje firmy, ak chcú, aby sa udržali,“ načrtol A. Fulmek. V ohrození bude okrem mediálnych domov aj stánková a distribučná sieť.

Asociácia pripravuje list pre novú ministerku kultúry Natáliu Milanovú, v ktorom zhrnie problémy, ktoré médiá trápia. Jedným z dôležitých bodov je snaha o zníženie DPH na 10 percent pre magazíny aj digitálne predplatné. DPH na úrovni 20 percent je tu jedna z najvyšších v Európe. Vlani prešla novela, ktorá 10-percentnú daň zaviedla iba pre denníkoch. 

„Každý chápe, že štandardné médiá overujú informácie,“ pokračuje A. Fulmek v reakcií na rastúci vplyvu alternatívnych webov a šírenia hoaxov po sociálnych sieťach.