Licenčná rada už skôr informovala, že v súčasnej situácii vymáhať od vysielateľov len nevyhnutné povinnosti súvisiace s majetkovými prevodmi a to, aby neboli vysielacie frekvencie využívané nezákonným spôsobom.

V obsahovej oblasti sa kontrolný orgán obmedzuje na sledovanie najzásadnejších pravidiel so špeciálnym dôrazom na objektivitu informácií týkajúcich sa šírenia koronavírusu.

„Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada v súlade s uverejneným vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej,“ informoval regulátor.

Sankciu 3 319 eur dostala TV Joj za odvysielanie programu Súdna sieň vlani v auguste a októbri, v ktorom neboli zosynchronizované titulky pre nepočujúcich so zvukovou stopou, ako aj za seriál Kutyil, s. r. o., v ktorom v týchto titulkoch bol prekročený povolený počet znakov v riadkov.

Pokutu v rovnakej výške dostala Joj aj za seriál Čierne vdovy, odvysielaný vlani v júli. Označený bol ako nevhodný pre divákov do 12 rokov, vzhľadom na sexuálne scény a obscénne vyjadrovanie mal mať „pätnástku“ v krúžku, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO.

Zároveň počas tohto programu v odvysielanom brejku televízia propagovala film Cez prsty, ktorá nesplnila podmienka, aby bola reklama slušná. V čase medzi 21. – 22. hodinou televízia o 51 sekúnd zároveň prekročila povolený 12-minútový limit reklám v jednej hodine.

Pokutu vo výške 3 319 eur má zaplatiť aj Markíza za odvysielané upútavky na filmy Bournov mýtus, Demolátor, Zakázaná zóna a Zradná hlbočina, ktoré televízia odporúčala divákom od 15 rokov, no bežali ráno, pred seriálom Tom a Jerry, ktorý je pre divákov od 7 rokov. Došlo tak k porušeniu povinnosti zohľadniť vekovú vhodnosť programov a zabezpečiť ich časové zradenie v súlade s podmienkami JSO.

Sumu 663 eur majú Markíza aj Joj zaplatiť za chybné označenie programov pre maloletých divákov od 12 rokov – film Bláznivý pohreb aj seriál 9-1-1 sa mal podľa regulátor vysielať s označením vhodnosti od 15 rokov.

Za nedodanie súvislého záznamu vysielania, konkrétne programu Súdna sieň, z 28. augusta minulého roka, má Joj zaplatiť ešte 165 eur.

Toho istého prehrešku sa dopustila aj TV LocAll, ktorá má takisto uhradiť 165 eur. Upozornenie na porušenie zákona k tomu dostala za neobjektívnu reportáž o vzťahoch primátora a poslancov miestneho zastupiteľstva v Rimavskej Sobote.

Kurióznu sankciu dostala lokálna Televízia Močenok, ktorá vlani v júni vysielala záznam z vidieckeho futbalového zápasu, ktorý obsahoval vulgárny jazyk a expresívne vyjadrovanie, a preto mal byť podľa regulátor vysielaný až po 22. hodine, s 18-kou v krúžku. Televízia dostala upozornenie na porušenie zákona.

Rada zároveň informovala, že v súvislosti s aktuálnou situáciou a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne.

„Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere,“ doplnil regulátor.