„Všetky dočasné zmeny vo vysielaní, vynútené súčasnou situáciou, je možné jednoducho nahlásiť e-mailom a nie je pre ne potrebné meniť licenčné podmienky,“ spresnila jedno z opatrení, ktoré RVR dočasne zavádza.

„Pokiaľ sú vysielatelia nútení prestať dočasne vysielať, stačí túto skutočnosť nahlásiť aj s jej časovým ohraničením, a táto sa bude považovať za objektívnu prekážku nemajúcu vplyv na využívanie licencie v budúcnosti,“ dodala.

Rada bude v súčasnej situácii vymáhať len nevyhnutné povinnosti súvisiace s majetkovými prevodmi a tým, aby neboli vysielacie frekvencie využívané nezákonným spôsobom. V obsahovej oblasti sa kontrolný orgán obmedzí na sledovanie najzásadnejších pravidiel so špeciálnym dôrazom na objektivitu informácií týkajúcich sa šírenia koronavírusu SARS-CoV-2.

I. Čaučíková zároveň uistila, že hoci si súčasná situácia vyžiadala zmeny aj v organizácii činnosti RVR, jej zamestnanci sú k pripravení flexibilne reagovať na potreby a otázky vysielateľov.