„Keďže reálny výpadok bude pravdepodobne vyšší ako približne osem miliónov, ktoré odhadol Inštitút finančnej politiky MF, navrhujeme mechanizmus štvrťročného zúčtovania, ktorým by sa kompenzoval reálny výpadok,“ uviedol J. Rezník o komunikácii s rezortmi na pondelkovom rokovaní Rady RTVS.

Otázkou kompenzácie nižších príjmov z poplatkov sa rada zaoberala v súvislosti s témou východísk budúcoročného rozpočtu.

Plénum Národnej rady SR v polovici septembra schválilo návrh poslancov SNS, aby od januára 2020 takzvaných koncesionárske poplatky okrem osôb ŤZP, respektíve osôb, ktoré bývajú s ťažko zdravotne postihnutými, nemuseli platiť ani dôchodcovia a poberatelia dávok v hmotnej núdzi.

Doteraz tieto skupiny platili poplatky v polovičnej sadzbe. Plénum rovnako schválilo pozmeňujúci návrh poslanca SNS Karola Farkašovského, upravujúci časový rozsah vysielania reklamy, ktorý by mal aspoň čiastočne kompenzovať výpadok príjmov z koncesionárskych poplatkov.

Šéf RTVS v reakcii na schválenú novelizáciu vtedy uviedol, že krok poslancov vníma ako prirodzený civilizačný krok v duchu rešpektu k ľuďom, ktorí sú po celoživotnej práci na zaslúženom aktívnom odpočinku.

„Očakávame súčasne, že celý výpadok tohto príjmu bude v zmysle deklarovaných záruk plne kompenzovaný zo štátneho rozpočtu takým spôsobom, ktorý nijako nezníži nezávislosť RTVS,“ dodal za verejnoprávne médium.

Na jar hovorila RTVS o možných výpadkoch z rozpočtu za rok približne 18 miliónov eur. V pondelok vedúca sekcie ekonomiky RTVS Radka Doehring na zasadnutí Rady RTVS priblížila ďalší odhad.

„Máme vyrátané, že teraz je to približne 8,1 miliónov. Výpočet budeme updatovať na konci každého mesiaca. Domnievame sa ale, že ten rozsah môže byť podstatne vyšší, až do výšky 16 miliónov a to z dôvodu, že nie všetci dôchodcovia sú už registrovaní ako dôchodcovia. Nemáme tiež ako vedieť, kto sa zabudol zaregistrovať a kto na druhej strane žije s niekým, kto je zárobkovo činný alebo pracuje, keď je na dôchodku,“ uviedla.

Ako čiastočnú kompenzáciu za výpadok v príjmoch dostane RTVS zo štátneho rozpočtu dodatočne deväť miliónov eur. R. Doehring tiež dodala, že RTVS má od štátu prísľub na ďalšiu kompenzáciu.