„Uvedené navrhujeme aj s ohľadom na plánovanú digitalizáciu rozhlasového vysielania,“ uvádzalo sa v návrhu Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS).

Návrh asociácia doručila ministerstvu kultúry v rámci pripomienkovania novely iného mediálneho zákona – o úhradách za RTVS. Keďže pripomienka bola nad rámec pôsobnosti zákona, ministerstvo ju nebralo do úvahy.

Rádiá majú záujem, aby vlani schválené kvóty nezačali platiť od roku 2017 – tak ako je to momentálne v platnom zákone, ale až v roku 2021. V súčasnom prechodnom období musia domáce komerčné stanice vysielať 20 percent domácich diel, verejnoprávny Slovenský rozhlas 30 percent.

Od roku 2017 sa majú podiely zvýšiť na 25 percent, respektíve 35 percent v prípade okruhov RTVS. Niektoré hudobne špecificky zamerané stanice získali od licenčnej rady výnimku z kvót, platí však len do konca kalendárneho roka.

„Snahou ANRTS je dosiahnuť akýkoľvek ústupok z plánovaného 25-percentného podielu, keďže prax ukázala, že pre niektoré formáty je už súčasná hranica nezvládnuteľná a veľmi negatívne ovplyvňujúca kvalitu produktu,“ uviedol pre Mediálne.sk viceprezident ANRTS pre rádiovú sekciu Ivan Antala, generálny riaditeľ Rádia Expres. „Primárnym cieľom naďalej zostáva úplné zrušenie povinných kvót,“ doplnil I. Antala.

Rádiá chcú v platnom zákone aj ďalšiu zmeny, a to zjednotenie času, v ktorom majú hrať domáce skladby, s časovým pásmom, keď sa do podielu zarátavajú. Rádiá totiž kvótu napĺňajú len slovenskými piesňami púšťanými medzi 6. hodinou a polnocou. Pätinový podiel domácich diel ale musia dosahovať na mesačnej báze v rámci celého vysielania, to znamená, že v uvedenom 18-hodinom pásme musia slovenských pesničiek pustiť viac. Už momentálne je tak reálne kvóta na zhruba 26 percentách, na čo upozornili už viaceré rádiá.

Ministerstvo zatiaľ nereagovalo na otázky, ako sa stavia k týmto požiadavkám vysielateľov. Zmeny by mohli nastať jedine po novelizácii zákona o vysielaní a retransmisii. S ňou sa však počíta zrejme až pri implementácii zmien vyplývajúcich z novej smernice Európskej komisie upravujúcej pravidlá audiovizuálneho priemyslu.

Hudobné kvóty sa na Slovensku stali horúcou témou, rádia tvrdia, že im negatívne ovplyvňujú biznis a že štát zmenil pravidlá počas hry. Licencie totiž vysielatelia získali za iných podmienok. Diktovanie, čo majú hrať, berú zároveň rádiá ako neopodstatnený zásah, argumentujú, že púšťajú skladby, ktoré chcú poslucháči na základe pravidelných prieskumov. Ministerstvo kultúry naopak hovorí o podpore domácich umelcov a kultúry.

Kvóty riešili vysielatelia aj s európskymi inštanciami, rovnako aj s generálnou prokuratúrou. Tá podnet posunula na jar na ústavný súd. „ANRTS a jej predstavitelia využijú všetky dostupné prostriedky na zrušenie povinných kvót a na minimalizovanie negatívneho dopadu spôsobného ich zavedením,“ zdôraznil I. Antala.