Kvóty podľa J. Čižnára neprípustným a neodôvodneným spôsobom retroaktívne zasahujú do vlastníckych práv vysielateľov rozhlasovej programovej služby a do ich práva na ochranu majetku, ako aj práva na podnikanie. Zároveň podľa neho narúšajú pravidlá hospodárskej súťaže.

Podnet na podanie návrhu podala generálnemu prokurátorovi Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc. Hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Predajňová uviedla, že už v priebehu pripomienkového konania predstavili viacero pripomienok a upozornili na možný rozpor právnej úpravy s ústavou.

„Znenie novely zákona o vysielaní a retransmisii sme už od začiatku považovali za nešťastné. Negatívne sa dotýka ochrany vlastníctva, slobody podnikania i základných práv a slobôd. Sprevádza ho jeho nejasná až zavádzajúca interpretácia, napríklad pri povinných kvótach slovenskej hudby, otázne udeľovanie výnimiek z kvót a podobne. Zákon jednoducho nie je dobre koncipovaný a prokuratúra nám teraz dala za pravdu,“ uviedol k právnym krokom prezident ANRTS Patrik Ziman, generálny riaditeľ Fun rádia.

Súkromné ​​rozhlasové stanice musia podľa zákona pod hrozbou pokút vyčleniť na slovenskú hudbu minimálne 20 percent a od roku 2017 aspoň štvrtinu z času odvysielaných skladieb. Pre verejnoprávny rozhlas bol stanovený ešte vyšší limit. Prevádzkovatelia rádií tiež musia aspoň pätinu z vymedzeného času na slovenskú hudbu vyhradiť produkcii mladšej ako päť rokov.

O výnimku z uplatňovania zákona požiadalo 16 rozhlasových staníc. Väčšine najpočúvanejších rádií ju Rada pre vysielanie a retransmisiu ale neudelila.

Súkromné ​​rozhlasové stanice stanovenie limitov už skôr kritizovali a označili ich za zásah do podnikania. Tvrdili, že kvóty sú na možnosti slovenskej hudobnej scény nastavené príliš vysoko. Ich zavedenie presadila predchádzajúca vláda Roberta Fica.

Stanovenie kvót dlhodobo presadzoval napríklad známy spevák a líder kapely Elán Jožo Ráž. Vyšší podiel slovenskej produkcie v rozhlasovom vysielaní zvýši príjmy slovenských hudobníkov, ktorí za odvysielanie piesne dostávajú peniaze. Za slovenské hudobné dielo je považovaná nielen pieseň v slovenčine, ale aj produkcia, ktorej aspoň jeden autor hudby alebo textu má alebo mal trvalý pobyt na Slovensku.