Rada zamietla predmetnú žiadosť vysielateľa Rádia Expres, spoločnosti D.Expres, k.s. pre neudelenie vynimky pre rok 2017, o ktorom rozhodla na zasadnutí 20. decembra 2016. Jednalo sa o vrátenú vec Rade na ďalšie konanie rozsudkom Krajskému súdu v Bratislave. Rozhodnutí bolo vydaných viacero, a nejedna zamietnutá žiadosť skončila na súde.

Rádio Expres sa prvýkrát obrátilo na Krajský súd v Bratislave v roku 2016 a ten na svojom pojednávaní v apríli 2018 zrušil rozhodnutie Rady. Regulátor tak musel vo veci rozhodovať nanovo a opätovne v tejto veci rozhodoval 4. júla 2018. Poslednýkrát Krajský súd Bratislava zrušil rozhodnutie a vrátil na ďalšie konanie v tejto veci 11. marca 2020.

Rada udeľuje výnimky na hranie slovenskej hudby na dobu jedného roka, vysielatelia sa preto musia v prípade záujmu o ne opakovane uchádzať.

Neprehliadnite

Súd zrušil neudelenie výnimky z kvót Expresu, vec vrátil rade

Viaceré rádiá v roku 2016 u regulátora uspeli, najväčší hráči na trhu museli kvóty dodržiavať aj naďalej.

Licenčná rada vtedy zamietla žiadosť o výnimku pri Exprese aj Fun rádiu a Europe 2. Všetky tri stanice sa chceli vyhnúť povinnému hraniu 20 percent slovenských skladieb a zároveň pätinovému podielu takzvaných nových diel v rámci kvóty. Ani v jednom bode im regulátor nevyhovel.

Úplnú výnimku – teda z hrania slovenských aj nových slovenských diel – dostali naopak rockové stanice Anténa Rock, Rádio One Rock, Aligator a Rocková republika.

Zo súkromných staníc ešte regulátor neschválil výnimku východoslovenskému Rádiu Košice a ďalšej regionálnej stanici Rádio One zameranej na alternatívne štýly a tanečnú hudbu.

Postupne výnimku strácali aj tí vysielatelia, ktorí ju v predošlom období dostali, pre rok 2019 už žiaden vysielateľ nedostal výnimku a pre rok 2020 sa o to už ani žiaden  nepokúsil (neposlal žiadosť).

Vďaka koronakríze ich momentálne Rada síce prestala kontrolovať, ale stále visí vo vzduchoprázdne zámer zaviesť jasné právidlá na udeľovanie výnimiek (má to riešiť nový mediálny zákon), ako aj zámer terajšej Vlády prehodnotiť kvóty samotné.

Predĺženie licencie

Na svojom stredajšom zasadnutí RVR dalej predĺžila platnosť licencie na televízne vysielanie programovej služby Magio Infokanál spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktorá bola platná do 12. augusta 2020.

Rada pre vysielanie a retransmisiu z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá udeľuje už tretí mesiac pokuty v minimálnej výške, ktorú dovoľuje zákon a bude tak postupovať počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu Covid-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona aj naďalej.

RVR rozdávala aj pokuty

Na svojom utorkovom zasadnutí Rada rozhodla aj o udelení pokuty vo výške 3 319 eur pre televíziu Joj (vysielateľovi MAC TV s.r.o.)  v súvislosti s tým, že v decembri 2019 odvysielala program Santa je stále úchyl, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov.

Predtým tiež odvysielala program Sám doma, ktorý označil regulátor ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov. Pokuta sa týkala aj ďalšieho programu odvysielaného v decemri 2019 a to Krampus: Choď do čerta!, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov a programu Sám doma 2, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov. Podľa Rady tak došlo k porušeniu povinnosti zohľadniť vekovú vhodnosť programov.

Sankciu v podobe upozornenie na porušenie zákona bola udelená aj verejnoprávnemu vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska - Rádio Patria, v súvislosti s tým, že vo februári  2020 v programe Kronika v odvysielanom príspevku o prieskume volebných preferencií agentúry MVK došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu. V príspevku, ktorý informoval o výsledkoch prieskumov volebných preferencií v súvislosti s parlamentnými voľbami 2020, vysielateľ nezverejnil výsledky preferencií všetkých politických subjektov, ktoré v týchto voľbách kandidovali.