O výsledku pojednávania informovalo médiá Rádio Expres. To sa na Krajský súd obrátilo ešte v roku 2016 pri prvom neudelení výnimky zo strany licenčnej rady. Rozhodnutie vtedy súdne napadlo aj Fun rádio, ktoré takisto výnimku nedostalo.

Aktualizované 13. apríla: „Krajský súd v Bratislave 12. apríla 2018 v žalobe o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného (RVR) zo dňa 12. apríla 2016 rozhodol tak, že zrušil napadnuté rozhodnutie žalovaného a vrátil mu vec na ďalšie konanie,“ potvrdil rozhodnutie súdu hovorca Pavol Adamčiak.

Senát prvostupňového súdu vyhodnotil napadnuté rozhodnutie licenčnej rady za nezákonné v zmysle správneho súdneho poriadku, podľa ktorého súd rozsudkom zruší rozhodnutie orgánu verejnej správy, ak je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo nedostatok dôvodov. „Rozhodnutie sa stane právoplatné doručením. Vo veci je prípustný mimoriadny opravný prostriedok – kasačná sťažnosť,“ dodal P. Adamčiak.

Najpočúvanejším staniciam sa nepozdáva prax licenčnej rady, ktorá si podľa vlastných kritérií vybrala stanice, ktorým výnimku udeľuje. Najpočúvanejším komerčných rádiám regulátor výnimku nedal ani raz – v roku 2016, vlani ani na tento rok. Platí to o Exprese, Fun rádiu, Europe 2 aj ďalších staniciach, ktoré kritizovali zákonnú úpravu aj rozhodnutia regulátora.

Jasné kritériá na výnimku v zákone nie sú

Úplnú či čiastočnú výnimku (z hrania nových slovenských diel, teda nie starších ako päť rokov) vo svojej rozhodovacej praxi udeľuje RVR najmä staniciam zameraným na určitý hudobný žáner – napríklad rockovým staniciam, ktoré majú výber skladieb obmedzený. Rada spravidla vyhovuje aj oldies rádiám, ak žiadajú o to, aby nemuseli hrať nové skladby. 

V zákone je možnosť udeliť stanici výnimku z povinných kvót uvedená, ale okolnosti, za ktorých ju možno uplatniť sú opísané vágne – v paragrafe sa píše, že „povinnosť vyhradiť minimálny podiel (nových) slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby sa vo vzťahu k danej programovej službe na vysielateľa nevzťahuje, ak je to vzhľadom na jej zameranie úplne vylúčené“.

Čo znamená „vylúčené vzhľadom na zameranie programovej služby“, nie je z tejto formulácie úplne zrejmé. Rádiá navyše svoje hudobné zameranie či formát nemusia nikde deklarovať, ani v žiadosti o licenciu pre RVR. To, čo hrajú, teda vychádza z ich rozhodnutia a zamerania, ktoré môžu teoreticky kedykoľvek zmeniť.

Expresu chýbajú argumenty

Touto nejasnou formuláciou zákona pred súdom argumentovalo aj Rádio Expres. Komerčný líder tvrdil, že 

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa