Licenčná rada zamietla žiadosť o výnimku pri Exprese, Fun rádiu aj Europe 2. Všetky tri stanice sa chceli vyhnúť povinnému hraniu 20 percent slovenských skladieb a zároveň pätinovému podielu takzvaných nových diel v rámci kvóty. Ani v jednom bode im regulátor nevyhovel.

Predseda licenčnej rady Miloš Mistrík pritom argumentoval znením zákona, ktorý regulátorovi umožňuje udeliť výnimku takému vysielateľovi, pri ktorom je dodržanie kvóty vzhľadom na jeho zameranie úplne vylúčené. Pri spomínanej trojici staníc takáto situácia podľa posúdenia členov Rady nenastala.

Úplnú výnimku – teda z hrania slovenských aj nových slovenských diel – dostali naopak rockové stanice Anténa Rock, Rádio One Rock, Aligator a Rocková republika. „Podľa analýz je naplnenie kvót pri rockových rádiách vylúčené, slovenská rocková hudba nie je natoľko rozvinutá aj v súvislosti s historickým vývojom. Neexistuje dostatočná zásoba piesní, aby tieto rádiá naplnili 20-percentnú kvótu. Tvrdili to vysielatelia aj naše analýzy. Rock je špecifický žáner,“ konštatoval M. Mistrík.

Výnimku z hrania novej slovenskej tvorby, ktorá nie je staršia ako päť rokov, dostali aj tri oldies stanice Rádio One Retro, Rádio Vlna a Rádio Best FM. Aj pri nich bola podľa predsedu licenčnej rady požiadavka v tomto bode oprávnená vzhľadom na ich zameranie. Rádio Vlna aj Rádio One Retro okrem toho chceli aj úplnú výnimku, pri nej ale nepochodili.  

Zo súkromných staníc ešte regulátor neschválil výnimku východoslovenskému Rádiu Košice a ďalšej regionálnej stanici Rádio One zameranej na alternatívne štýly a tanečnú hudbu.

Z verejnoprávnych staníc Slovenského rozhlasu dostali výnimku z hrania slovenskej hudby aj nových diel Rádio Devín a Rádio Patria. Rádio Pyramída, ktoré vysiela dočasne pri príležitosti 90. výročia rozhlasu a využíva najmä bohatý archív, nemusí hrať nové domáce diela. Pri Rádiu Regina nevyhovela Rada žiadosti RTVS, ktorý požadoval takisto uplatnenie výnimky na nové hudobné diela.

Všetky výnimky udelil regulátor na obmedzenú dobu – do konca aktuálneho roku. „Od roku 2017 nastupuje iná situácia, ktorá znamená zvýšenie kvót,“ pripomenul M. Mistrík.

Časové obmedzenie kvót nie je definované v zákone, vyšlo z rozhodovacej praxe rady. Tá sa chce vyhnúť najmä situácii, že by niektorému vysielateľovi udelila „trvalú“ výnimku a ten o mesiac či rok zmenil svoje zameranie a prešiel na formát rádií, ktoré výnimku nedostali.

V aplikácii zákona do praxe narazila licenčná rada v dialógu s rozhlasovými vysielateľmi aj na ďalšiu nedokonalosť novej legislatívy, o ktorej sa už hovorilo – staniciam sa do kvóty rátajú len skladby hrané medzi 6. hodinou a polnocou, no šesťhodinový nočný úsek sa nepočíta do „vymeriavacieho základu“, a tak je reálna kvóta v dennom pásme nie na úrovni 20 percent, ale prevyšuje 26-percentnú hranicu.