Najväčšia komunikačná súťaž v Česku Zlatý středník hodnotiaca najlepšie komunikačné projekty z Česka a Slovenska, ktorú organizuje profesijná organizácia PR Klub, uzavrela prihlášky do tohtoročného 21. ročníka. Celkom ich prišlo úctyhodných 659. Ide o medziročný nárast 15 percent, informuje Michaela Pišiová, výkonná riaditeľka PR Klubu.

Nárast počtu prihlášok

Výrazný nárast počtu prihlášok je viditeľný nielen v celkovom objeme, ale aj od prihlasovateľov zo Slovenska (+57 percent). V tohtoročnom ročníku je tak celkom 521 českých a 138 slovenských prihlášok. Narástol aj počet prihlášok z radov agentúr (+32 percent).

Medzi najsilnejšie obsadené hlavné kategórie patria: Spoločenská zodpovednosť, udržateľnosť a ESG, Integrovaná kampaň, PR event a Interná komunikácia a employee engagement. Pri odborových kategóriách to potom sú: Šport, zábava, umenie, médiá, cestovný ruch a gastronómia, FMCG, krása a móda, Priemysel, strojárstvo a energetika, Finančné služby a Verejný sektor a politická komunikácia.

Veľký záväzok

„Dlhodobý nárast počtu prihlášok je pre nás potvrdením toho, že je Zlatý středník dôveryhodná a profesionálne vedená súťaž. Zároveň je to ale aj veľký záväzok. Pri hodnotení dávame veľký dôraz na to, že porotcovia poskytujú detailnú spätnú väzbu každému jednotlivému projektu. Práve to naši prihlasovatelia veľmi oceňujú,“ hovorí Michaela Pišiová a dodáva: „S tým sa však spája aj veľká časová dotácia, ktorú naši porotcovia musia hodnoteniu venovať. Preto ich počet priebežne navyšujeme tak, aby sme tento štandard mohli udržať aj do budúcnosti.“

Tento rok bude súťažné projekty hodnotiť celkom 18 porôt zložených z 110 starostlivo vybraných profesionálov z odboru PR, PA, marketingu a komunikácie. Slávnostné vyhlásenie 21. ročníka Zlatého středníka sa uskutoční v septembri tohto roku.

Ďalšie správy na Mediálne.sk

Michael Schumacher prežil svoje najkrajšie roky práve v červenom Ferrari.
Neprehliadnite

Fiktívny rozhovor so Schumacherom viedol v Nemecku k odvolaniu šéfredaktorky