O náleze arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (RPR), ktorá kampaň posudzovala na základe šťažnosti od fyzickej osoby, informoval ako prvý denník SME. V printovej forme reklamy Lidl obstál. Podľa komisie porovnal ceny výrobkov objektívne s tým, že uviedol tiež odkaz na reálne uskutočnený prieskum agentúry GfK, z ktorého pri tom vychádzal.

V prípade reklamy v televízii a rozhlase sa obchodník viac „odviazal“. Podľa komisie v nich neporovnal iba ceny, ale nepriamo tiež rovnaké vlastnosti „ikonických“ značkových produktov s vlastnými privátkami. Z väčšej časti pritom ide o netypické vlastnosti, prípadne sú charakteristické atribúty miešané s netypickými.

Takto spracovaná reklama môže spotrebiteľa uviesť do omylu už v tom, ktorý parameter tovarov sa skutočne porovnáva. „Reklama (posudzované spoty) zneužíva výhodu dobrého mena produktu alebo iného rozlišovacieho znaku konkurujúceho súťažiteľa (…), čo nemožno považovať za etické,“ uvádza komisia v náleze.

Lidl vyzvala k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia. Reťazec sa s nálezom RPR o čiastočnej neetickosti kampane nestotožňuje, no rešpektuje ho. „Rozhodli sme sa v čo najkratšej možnej dobe upraviť televízne spoty v zmysle zistení prezentovaných v arbitrážnom náleze. Reklamu v rádiách už nemáme nasadenú," konštatuje v stanovisku hovorca Lidla Tomáš Bezák.

Z pohľadu Lidla je podľa neho kľúčové, že kampaň bola aj samotnou RPR pri väčšine použitých mediatypov a aj v podstate samotnej myšlienky vyhodnotená ako etická. Na základe právnej analýzy reťazca reklamná kampaň neporušuje zákon.