Internetovému obchodu Alza.sk neprešla ďalšia kampaň na slovenskom trhu, tentoraz v nej firma hlásala „Rok nákupov zadarmo“. Hyperbola bola znova cez čiaru.

Sťažovateľ uvádzal, že z reklamy Alzy vyplýva, že každý, kto nakúpi v tomto obchode, celý rok nič neplatí. Navyše mu chýbala informácia o tom, že výhra nebude vyplatená v hotovosti, ale v podobe šekov na ďalší nákup.

Alza v reklama tvrdí – „Získaj rok nákupov zadarmo. Len raz nakúpiš a potom 12 mesiacov nič neplatíš“. Skutočnosť, že ide o súťaž, je zrejmá z odkazu v spote, ale mechanizmus nie je jasný – z reklamy nevyplýva, že zákazník nezíska naspäť peniaze, ako by sa podľa jej obsahu mohlo zdať.

V závere reklamy navyše zelený mimozemšťan na kalkulačke ukazuje konkrétnu sumu, ktorú zákazník môže získať a vyrátať si ju posiela na web e-shopu. Išlo o sumu 240 000, ktorá sa nepribližuje k maximálnej možnej výhre 8 800 eur.

„Zákazník tak môže nadobudnúť mylný dojem, že suma, o ktorú sa súťaží, je oveľa vyššia ako v skutočnosti. S ohľadom na vyššie uvedené má AK RPR za to, že reklama sprostredkúva informácie nezrozumiteľným a viacvýznamovým spôsobom a je spôsobilá narušiť ekonomické správanie spotrebiteľa,“ konštatovala komisia.

Čiastočne opodstatnená bola sťažnosť na sponzorovaný príspevok spoločnosti Tipli na Facebooku, ktorá ponúkala vrátanie „až 25 percent z vašich nákupov“ v podobe cashbacku. Zadávateľ uviedol, že taký cashback reálne poskytuje, čo však nebolo v poriadku podľa AK RPR, je konštatovanie „Získajte naspäť až 25 % vo viac než 100 obchodoch“. „Tvrdenie môže v spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že zadávateľ poskytuje výšku zľavy 25 percent vo viac než sto obchodoch, čo nie je pravda, keďže ponuka sa vzťahuje len na jeden obchod,“ uvádza komisia.

V rozpore s Kódexom komunikovala aj spoločnosť Audio Partner, prevádzkujúca web kytary.sk. Tvrdila, že má „najväčšie skladové zásoby v ČR a SR“. Superlatív nebol použitý v súlade s reklamnými pravidlami, keďže nebola preukázaná jeho pravdivosť respektíve oprávnenosť. Komisia ocenila, že firma superlatív zo svojho webu ešte pred vydaním nálezu odstránila.

Kódex porušila aj spoločnosť Loretta, ktorá pri svojom obchodnom mene používa značku ® („R“ v krúžku). Tú možno uvádzať počas doby platnosti ochrannej známky, no nie predtým, ako to urobil v tomto prípade zadávateľ.

Pravidlá porušil tiež zadávateľ ArthroNeo LLC, ktorý zákazníkom posielal ponuky na 1 + 1 výrobok zdarma, ale po objednaní im aj druhý poslal v plnej cene s vysvetlením, že akcia sa týka len „stálych“ zákazníkov. Zadávateľ webstránku po podnete upravil a zákazníkom mieni produkty doposlať. AK RPR tiež skonštatovala, že firma mala na webe časomer odrátavajúci 15 minút do ukončenia zľavy na produkty. Keď čas uplynie, časomer sa pustí odznova. Praktika môže vyvolávať podľa Komisie v spotrebiteľovi pocit naliehavosti pri kúpe produktu a vytvára klamlivý dojem vo vzťahu k limitovaniu ponuky. Ide teda o klamlivú obchodnú praktiku.

Ostatné sťažnosti Komisia zamietla. Medzi nimi aj podnet na spot Mecomu, v ktorom sa dvojica osobne spoznáva až pri raňajkách, evidentne po náhlom nočnom splynutí vášní. Podľa dvoch sťažovateľov ide o zobrazenie neviazaného sexu a tým porušenie noriem mravnosti a slušnosti, čo môže mať negatívny dopad na mladistvých.

Podľa AK RPR príbeh spotu využíva primeranú mieru reklamného nadsadenia a humoru, ktoré sú v kontexte pointy reklamného príbehu a komunikačného posolstva. „V reklame nie je zobrazená situácia, či konanie, ktoré by mohlo byť klasifikované ako neslušné alebo porušujúce všeobecné normy mravnosti či slušnosti a nie je v nej zobrazené ani sexuálne správanie. Muž ani žena nie sú v reklame zobrazení sexisticky, diskriminačne alebo urážlivo,“ uviedla Komisia.

V poriadku boli aj súťažné žreby drogérií dm, na ktorých sa sťažovateľovi nepáčila formulácia, že na zapojenie treba zaslať bezplatnú SMS a cena spätnej správy je jedno euro. Podľa neho SMS nemôže byť bezplatná a zároveň aj za euro. Komisia vysvetlila, že ide o dve rôzne esemesky a spoplatnená je až potvrdzujúca.

Prešiel aj bilbord propagujúci sprej na neutralizáciu pachu pre honcujúce sa sučky, na ktorom boli zobrazené páriace sa psy. Podľa AK RPR reklama neohrozí maloletých, lebo ide o prirodzený jav, ktorý môžu vidieť aj vo svojom okolí či prírodopisných filmoch. Navyše zobrazenie aktu nebolo vulgárne.

Zamietnutá bola tiež sťažnosť na UPC, kde fyzickej osobe prekážala kampaň na „dvakrát rýchlejší internet“, pretože podľa nej nebolo zrejmé, že ponuka sa týka len nových zákazníkov. Operátor vysvetlil, že platí aj pre existujúcich, no musia spĺňať podmienky uvedené na webe. Daný zákazník ich však nespĺňal. Komisia vysvetlenie prijala, lebo v reklame neboli opomenuté podstatné informácie.

Kódex neporušoval ani film k plagátu Únos, kde bol zobrazený muž s tŕňovou korunou pribitý na dvojkríži, vsadený do trojvŕšia, kde je plno odpadkov. Sťažovateľa sa to ako veriaceho dotklo a podľa neho bol aj pošpinený slovenský znak ako štátny symbol. Zároveň mala byť reklama klamlivá, lebo osobe, o ktorej je film, nikto nič také ako pribitie na dvojkríž nevykonali.

Ďalšia kampaň Alzy porušila pravidlá, plagát k filmu Únos bol v poriadku

Únos - plagát k filmu Zdroj: Continental Film

Komisia vníma vizuál ako využitie expresívnejších umeleckých prvkov na propagáciu filmu. Náboženské cítenie spotrebiteľov podľa posúdenia urážať nemôže. „Aj keď súčasťou reklamy je čiastočné využitie kresťanského symbolu (pribitie Krista na kríž), tento nie je zobrazený spôsobom, ktorý by bol dehonestujúci alebo urážlivý, ale priamo reflektuje dej filmu ako aj spracovaný príbeh,“ uvádza AK RPR, ktorá odmietla tiež, že by bol zneužitý štátny symbol alebo išlo o klamlivú reklamu. Vizuál treba interpretovať ako metaforu s odkazom na myšlienku filmu.

V súlade s Kódexom je aj komunikácia Corwin Capital, developera bytov Blumental, ktorý ponúka zákazníkom čakajúcim na byt benefity v hodnote tisíc eur. Medzi nimi aj „večere zadarmo“, čo je podľa sťažovateľa zavádzajúce, pretože zákazník nedostane peniaze na stravovanie hocikde, ale poukážku na jedlo v konkrétnej reštaurácii.

AK RPR pripomenula, že slogan z reklamy nemožno vnímať doslovne a je potrebné ho interpretovať v kontexte celej kampane, podmienky ktorej sú aj na webe zadávateľa. Miera použitej hyperbolizácie je podľa Komisie akceptovateľná.

Poznámka: Spoločnosť Mecom patrí rovnako ako vydavateľ Mediálne.sk News and Media Holding do portfólia skupiny Penta.