Za opodstatnenú sťažnosť dvoch fyzických osôb Komisia označila vizuál k reklamnej kampani zadávateľa FaxCopy. Spoločnosť na letáku a vonkajšej reklame s motívom „Diplomovky bez starostí“ zobrazila konopný list. Cieľom bola komunikácia akcie, v rámci ktorej mohli spotrebitelia získať pri objednávke tlače a viazania diplomovky darček – konopný čaj.

Konope na letákoch FaxCopy neprešlo, záložňa Breva to tentoraz zvládla eticky

Zdroj: Twitter

Rada však samotný vizuál v kontexte headlajnu označila ako dostatočne nešpecifikujúci predmet akcie, keďže reklama neobsahovala vyobrazenie darčeka a uviedla, že vizuál môže naopak posunúť interpretáciu reklamy do významu, v ktorom je zobrazenie konopného listu spájané s užívaním drog, čo nemožno považovať za prípustné.

Záložňa Breva, ktorej meno sa dlhodobo na Rade skloňuje v súvislosti s polonahými modelkami a neetickou reklamou, tentoraz nepochybila. Aj napriek tomu, že sťažovateľ poukazoval na vyobrazenie batoľaťa, ktoré má na hlave pirátsku šatku so „smrtkou“ a na krku náhrdelník s malými lebkami, RPR vizuál označila za etický. Použitie kostýmov u detí označila Komisia za bežný jav.

Konope na letákoch FaxCopy neprešlo, záložňa Breva to tentoraz zvládla eticky

Zdroj: Rada pre reklamu

Za etický označila Komisia aj bilbord zadávateľa Night Club Srdiečko, ktorý zobrazil odhalenú časť ženskej postavy a podľa sťažovateľa môže mať reklama negatívny dopad na maloletých, keďže je umiestnená v centre mesta. Podľa AK RPR má zobrazenie časti ženskej postavy súvis s predmetom činnosti a je možné ho považovať za opodstatnené a v kontexte s propagovanými službami.

Konope na letákoch FaxCopy neprešlo, záložňa Breva to tentoraz zvládla eticky

Zdroj: Rada pre reklamu

Komisia riešila aj sťažnosť na vizuál reklamy zadávateľa pijeme.sk, ktorý na bilborde tvrdí a zároveň to zobrazuje aj samotná reklama, že je rýchlejší než sanitka. Podľa sťažovateľa reklama zobrazuje situáciu, ktorá je z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky riziková a nezákonná - auto predbieha sanitku, dokonca z pravej strany.

Komisia akceptuje, že reklama pracovala s určitou mierou reklamného nadsadenia, avšak sťažnosť vyhodnotila ako čiastočne opodstanenú. Uvádza, že takáto hyperbola nie je primeraná, najmä s ohľadom na charakter propagovanej služby a v kontexte vyobrazenia vozidla rýchlej záchrannej služby. 

„Zobrazenie sanitky, ktorá je často symbolom záchrany a spája sa so situáciami, ktoré súvisia s ohrozením života a jej pomyselné porovnávanie sa so službou rozvozu alkoholu v reklame nie je možné považovať za etické,“ uviedla v zdôvodnení AK RPR. 

Konope na letákoch FaxCopy neprešlo, záložňa Breva to tentoraz zvládla eticky

Zdroj: Rada pre reklamu

Eticky komunikovala spoločnosť Slovak Telekom v prípade televízneho spotu s názvom „Extra porcia dát pre všetkých“. Sťažovateľ reklame vytýkal, že dievča z reklamy jazdí na bicykli po ceste a na riadidlách má zapnutý mobilný telefón, na ktorom počúva hudbu a sleduje športovú aplikáciu, Komisia v tom však problém nevidela: dievča so zariadeniami manipuluje len keď stojí, navyše nič nenasvečuje tomu, že by používanie zariadení ohrozilo bezpečnosť pri jazde. 

V rozpore s Kódexom komunikovala spoločnosť Famon s bilbordovou kampaňou „Najlepšie košele v meste“. Sťažnosť poukazuje na skutočnosť, že z reklamy nie je jasné, na základe čoho značka tvrdí, že je najlepšia. Aj napriek tomu, že zadávateľ doložil viacero nezávislých hodnotení, v rámci ktorých bola značka košiel Olymp vyhodnotená ako najlepšia, materiály nie sú dostatočne relevantné vo vzťahu k tvrdeniu, že značka Olymp je najlepšou značkou košiel vo vzťahu ku konkurencii v meste Žilina.

Kódex porušil aj zadávateľ Muziker, ktorý na svojom webe tvrdí, že je najväčším obchodom pre muzikantov v strednej Európe. Aj v tomto prípade je problematické použitie nedoloženého superlatívu - hoci spoločnosť tvrdenie zdôvodnila viacerými skutočnosťami, vrátane počtu predajní, predaja prostredníctvom e-shopu, artiklov, či položiek na sklade.

Zadávateľ poukazuje aj na vymedzenie regiónu stredná Európa, pričom tvrdí, že Nemecko nie je súčasťou strednej Európy, kde je oveľa väčšou spoločnosť thomann.de. Komisia si stojí za tým, že Nemecko patrí ku krajinám strednej Európy a neuznala ani to, že by bol Muziker najväčší obchod pre muzikantov.