Stream meranie bude prinášať napríklad údaje o celkovom počte zrealizovaných video views, počte reálnych užívateľov, priemernom počte video views a počte návštev na jedného užívateľa, priemerný ako aj celkový strávený čas. Prvé dáta by mali byť v online aplikácii dostupné v prvý pracovný deň po ukončení prvého meraného dňa, čiže v pondelok 4. mája 2020.

„Verím, že meranie video contentu ešte viac podporí predaj video reklamy na slovenských médiách vrátane programmatického nákupu. Takisto nové štatistiky napomôžu mediálnym agentúram k lepšiemu plánovaniu tohto reklamného formátu,“ uviedol v tlačovej správe predseda Metodickej komisie Jozef Šajdík.

Metodická komisia združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia po absolvovaní testovacieho merania so zapojenými médiami prevádzkovateľov Ringier Axel Springer SK, News and Media Holding, Mac TV, Markíza - Slovakia a Mafra Slovakia schválila oficiálne spustenie merania. Meranie stream bolo dlhodobo plánované, avšak jeho spusteniu bránila časovo aj technologicky pomerne náročná implementácia.

Používateľ internetu
Neprehliadnite

IAB: Nárast internetovej reklamy sa po roku opäť spomalil

Do merania sa môžu zapojiť aj ďalší prevádzkovatelia so svojim video obsahom. Aktuálne nie je meranie spoplatnené a združenie IAB Slovakia nepredpokladá jeho spoplatnenie minimálne do konca roka 2020.

So začiatkom merania video obsahu sa spája aj aktualizácia Pravidiel pre médiá zapojené do výskumu IABmonitor a aktualizácia metodiky o meranie stream.

Podľa týchto pravidiel je povolené merať len vlastný video obsah, nie reklamný. Každé video musí byť zaradené len do jednej kategórie, akékoľvek technické zásahy, ktoré by spôsobovali umelé navyšovanie video views napríklad kontinuálnym refreshom nie sú povolené, rovnako ako akékoľvek pozmeňovanie skriptu za účelom zmeny počítania počtu metrík videa.

V súčasnosti má združenie IAB Slovakia 43 členov, o štyroch viac ako vlani. Patria medzi nich najväčší slovenskí vydavatelia, mediálne agentúry a ďalší hráči pôsobiaci v oblasti internetovej reklamy.