Po rokoch dvojciferných rastov nastal prvý pokles v roku 2017. Vtedy stúpli výdavky do online reklamy o päť percent, o rok neskôr sa zvýšili o 8,9 percenta a vlani opäť klesol nárast na 6,7 percenta.

„Pozorujeme spomalenie rastu v rámci výdavkov do internetovej reklamy o 2,2 percenta. Súčasná situácia okolo pandémie postihuje úplne všetkých, vrátane digitálnych médií. Na základe ekonomických predikcií je pravdepodobné, že aj na reklamnom trhu dôjde k spomaleniu,“ uvádza v tlačovej správe head of digital agentúry ZenithMedia a člen AdEx komisie IAB Slovakia Miroslav Pagáč.

IAB: Nárast internetovej reklamy sa po roku opäť spomalil

Vývoj výdavkov do internetovej reklamy 2017 - 2019 Zdroj: IAB Slovakia

Ak bude situácia pretrvávať viac mesiacov, podľa M. Pagáča budú mať niektoré médiá či menšie agentúry „výrazné problémy s udržaním zamestnancov, s cash-flow, čo môže zapríčiniť reštrukturalizáciu, v najhoršom prípade aj zánik týchto subjektov“.

Združenie by sa malo podľa M. Pagáča vážne zamyslieť, akým spôsobom vie byť nápomocné slovenským subjektom, aby aj naďalej zabezpečili hodnoverné spravodajstvo našich médií, ako aj ďalšie digitálne služby pre slovenských používateľov.

IAB: Nárast internetovej reklamy sa po roku opäť spomalil

Rozdelenie výdavkov podľa formátu reklamy Zdroj: IAB Slovakia

Viac video reklamy

Najväčšie rasty zaznamenala natívna a video reklama. V prípade natívnej reklamy ide o absolútnu hodnotu 6,2 milióna eur, ktorá na celkových výdavkoch stále tvorí nízky, 5-percentný podiel.

V absolútnej hodnote majú najväčší podiel na výdavkoch displejová reklama vrátane video reklamy (59 percent) a reklama vo vyhľadávačoch (22 percent). 19 percent displejovej reklamy sa v roku 2019 nakupovalo programaticky.

Automatizovaný nákup, čiže programatický rástol, jeho miera rastu však oproti predchádzajúcemu obdobiu poklesla. „Programatický nákup spomalí svoj rast v rámci Slovenska. Jedným z dôvodov je nedostatok prémiového inventory, ktoré priebežne dopĺňali prevádzkovatelia médií. Veľmi pozitívne hodnotím rozšírenie video priestoru,“ vysvetľuje head of GroupM operations a predseda Správnej rady IAB Slovakia Matej Kolarovský.

Podľa jeho slov bude tento priestor tiež čoskoro monitorovaný v rámci IABmonitoru. „Druhým problémom programatického nákupu je fakticky neexistujúci trh s dátami tretích strán. Zadávatelia nemôžu využívať cielenie napríklad na soc-demo skupiny a podobne. V roku 2020 bude vývoj vzhľadom na súčasnú situáciu veľmi dynamický, ale veľmi ťažko predpovedateľný,“ tvrdí M. Kolarovský.

Podľa neho môžu zadávatelia nastávajúci ekonomický pokles „využiť pre svoj budúci rast v rámci online priestoru. Programatik mu dáva na to veľa predpokladov“.

IAB: Nárast internetovej reklamy sa po roku opäť spomalil

Vývoj výdavkov do jednotlivých platforiem 2017 – 2019 Zdroj: IAB Slovakia

Z hľadiska platforiem, po prvýkrát v medziročnom porovnaní výrazne rástli výdavky do mobilnej reklamy a to o 22,7 percenta, platforma desktop klesla o 3,5 percenta. Mobilná reklama tak tvorí už 45 percent na celkových výdavkoch a od roku 2017 narástla o približne 43 percent.

Uvedený objem online výdavkov pozostáva z nahlásených čistých inzertných príjmov bez započítania agentúrnych provízií a bonusov či mediálnych partnerstiev relevantných členov IAB, a odhadu nadnárodných a slovenských nečlenských hráčov.

Odhad IAB Slovakia o raste výdavkov korešponduje s odhadmi mediálnych agentúr, ktoré ich poskytli TRENDU na konci minulého roka. Ich odhady sa pohybovali od 5,5 percenta do 8 percent.

V súčasnosti má združenie IAB Slovakia 43 členov, o štyroch viac ako vlani. V roku 2019 do členskej základne pribudla agentúra Content Agency, vydavateľ Forbes.sk Barecz & Conrad Media a technologická platforma Adform. V roku 2020 Slovenská sporiteľňa ako prvá zo zadávateľov reklamy a agentúra H1 Slovakia.