Novým šéfredaktorom týždenníka TREND sa stáva Peter Matuška (30), ktorý na tomto poste vystrieda Tomáša Skřivánka (47).

„Trend je súčasťou slovenského mediálneho trhu 30 rokov a zohráva nezastupiteľnú úlohu pri prinášaní ekonomických informácií a analýz. Mojou motiváciou ako šéfredaktora Trendu je nadviazať na úspešnú tradíciu a zároveň priniesť nové impulzy, ktoré zabezpečia, aby čitatelia dostávali včas kvalitné a objektívne informácie zo sveta ekonomiky, biznisu a financií." povedal Peter Matuška.

Peter Matuška
Zdroj: TREND
Peter Matuška

Vyštudoval magistra práva na Univerzite Komenského v Bratislave, kde mu bola za jeho diplomovú prácu udelená cena rektora. Po ukončení štúdia pokračoval v doktorandskom štúdiu. Počas štúdia absolvoval študijné pobyty na University of Helsinki, na UEA vo Veľkej Británii, tiež ukončil program Advanced LL.M. na Leiden University. Taktiež absolvoval krátke študijné pobyty na Columbia Law School v New Yorku a Harvard University. Je autorom knihy Slovensko a medzinárodné právo a viacerých odborných článkov so zameraním na medzinárodné a európske právo ako napríklad Post Achmea: súboj o investičné arbitráže medzi EÚ a medzinárodným právom alebo Slovensko a preverovanie investícií. Peter Matuška je členom International Board of Review pre Telders International Law Moot Court 2021.

Do Trendu prichádza z Ministerstva financií SR, kde sa venoval medzinárodným arbitrážam a medzinárodnému právu. Zastupoval Slovenskú republiku na expertných rokovaniach pre reformu ICSID vo Svetovej banke, UNCITRAL v OSN a taktiež v Bruseli.

Za SR viedol negociácie medzinárodných zmlúv o ochrane investícií a pripravoval viaceré analýzy z ústavného, európskeho alebo medzinárodného práva pre prípravu legislatívy alebo pri súdnych sporoch vedených proti SR.

„Rolu šéfredaktora som vnímal ako rolu projektovú, limitovanú transformáciou titulu, počas ktorej sme mali za úlohu nájsť nových ľudí, nastaviť digitálny kurz, vrátiť do Trendu kreatívne prostredie a vieru v budúcnosť. Myslím, že sa nám to spoločne so zástupcom šéfredaktora Ronaldom Ižipom a mnohými ďalšími skvelými kolegyňami a kolegami v priebehu necelých troch rokov podarilo,“ uviedol odchádzajúci šéfredaktor Tomáš Skřivánek.

„Všetkým v Trende patrí obrovská vďaka. Keď mi po naplnení týchto cieľov prišla ponuka z domácej Prahy, nemal som dôvod váhať a prijal som ju. Trend je na správnej ceste a nepochybujem, že bude naďalej úspešný. Svojmu nástupcovi v tom budem zo všetkých síl nápomocný,“ dodal.

Bratislavská polícia upozorňuje na podvodné e-maily. (Ilustračné foto)
Neprehliadnite

Rebríček návštevnosti webov: Markíza a Joj poskočili, v septembri si polepšil aj Trend