„Dav ľudí, ktorý som vtedy zažil na Námestí SNP bol až uzemňujúci. Predieral som sa ním a mal som zimomriavky. Námestie bolo úplne plné a mne to pripomenulo pocit, keď som mal deväť rokov a stál som na tom istom mieste so svojim dedkom v novembri 89,“ opísal vznik víťaznej fotografie jej autor.

Do súťaže sa registrovalo 241 fotografov, ktorí dovedna zaslali najvyšší počet fotografií v histórii súťaže – 2 672 snímok. O víťazovi rozhodla 5-členná medzinárodná porota, ktorej predsedal kanadský fotograf agentúry AFP Joe Klamar.

Medzi súťažnými prácami dominovali témy celospoločenských protestov na Slovensku a ich dôsledky na slovenskú politickú scénu, aktuálne problémy životného prostredia, a množstvo fotografov sa zameriavalo na sociálne problémy doma i v zahraničí.

Porota konštatovala výrazne vyššiu kvalitu prihlásených prác v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, a to vo všetkých kategóriách. Medzi najsilnejšie patril Dlhodobý dokument, ale aj Príroda a životné prostredie či klasické žurnalistické kategórie Aktualita a Reportáž.

Najpočetnejšie boli zastúpené kategórie Dlhodobý dokument a kategória Študenti a mladí fotografi do 25 rokov. Zároveň však porotcovia kritizovali nedostatočne široký záber domácich tém.

Mená všetkých finalistov zverejní organizátor súťaže až týždeň pred slávnostným odovzdávaním cien, ktoré sa uskutoční 3. októbra 2018 v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave. Na následnej vernisáži v Dome umenia v Bratislave budú vystavené práce všetkých finalistov.