„K podnikateľským aktivitám oznamovateľa, ktoré súvisia s nadobúdaným podnikaním, patrí výkon spoločnej kontroly nad podnikateľom Publishing House, a. s., Žilina, ktorý je vydavateľom nasledujúcich periodík: Žilinský večerník, Break, Olympic.sk,“ ozrejmil PMÚ v tlačovej správe.

S podnikateľskými aktivitami súvisí aj poskytovanie informácií na príslušných web portáloch (www.ibreak.sk, www.zilinskyvecernik.sk), ako aj poskytovanie reklamného priestoru v tlačených periodikách (Break a Žilinský večerník) a príslušných web portáloch.

Z hľadiska vydávania periodík úrad identifikoval možné prekrytie aktivít oznamovateľa a nadobúdaného podnikania len v oblasti vydávania týždenníkov v slovenskom jazyku, keďže oznamovateľ pôsobí v oblasti vydávania regionálneho týždenníka (Žilinský večerník) a ním nadobúdané podnikanie pôsobí v oblasti vydávania celoslovenského týždenníka (Nový Čas Nedeľa).

„Vychádzajúc z odhadu podielu oznamovateľa po koncentrácii v oblasti vydávania týždenníkov, najmä však vzhľadom na to, že v prípade týždenníkov Žilinský večerník a Nový Čas Nedeľa tieto z hľadiska čitateľa nepredstavujú tovary, ktoré by si priamo konkurovali, a teda konkurenčný tlak by bol koncentráciou eliminovaný (ide najmä obsahovo o rozdielne zamerané periodiká), úrad neidentifikoval súťažné obavy v predmetnej oblasti, ktoré by vznikli v dôsledku posudzovanej koncentrácie,“ vysvetlil úrad.

Taktiež v oblasti poskytovania informácií na web portáloch (či už celkovo, alebo v členení podľa ich zamerania), ako aj v oblasti poskytovania reklamného priestoru, vzhľadom na v oznámení uvádzané odhady dosahovaných podielov oznamovateľa po koncentrácii, úrad neidentifikoval súťažné obavy v predmetnej oblasti, ktoré by vznikli v dôsledku posudzovanej koncentrácie.

Protimonopolný úrad po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 15. februára tohto roka.

Denník Nový Čas, ako aj portály cas.sk a tivi.sk, zmenili majiteľa. Spoločnosť FPD Media, patriaca do skupiny FPD podnikateľa Antona Siekela v novembri minulého roka informovala, že sa stala 100-percentným vlastníkom firmy, ktorá denník a jeho portály zastrešuje.

„Na tejto transakcii sa spoločnosť FPD Media dohodla s vydavateľstvom Ringier Axel Springer Media. Ukončenie transakcie je podmienené splnením odkladacích podmienok,“ informoval vtedy mediálny zástupca spoločnosti FPD Group Richard Fides. Ďalšie detaily obchodu však spoločnosť nezverejnila.

„Už viac ako štyri roky analyzujeme mediálny trh na Slovensku, ktorý smeruje k postupnej konsolidácii. Predpokladáme, že v priebehu niekoľkých rokov sa na Slovensku počet vydavateľstiev a mediálnych domov zníži. Akvizíciu denníka Nový Čas a ďalších médií vnímame z tohto pohľadu ako jedinečnú investičnú príležitosť,“ komentoval transakciu konateľ FPD Media Peter Šveda.

Ringier vlani predal aj svoje zvyšné printové tituly – týždenníky a mesačníky získala pre svoje vydavateľstvo News and Media Holding finančná skupina Penta.

Poznámka: Mediálne.sk je súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta.