Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu zvolili za člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) pre oblasť žurnalistiky Jozefa Bednára. Vo voľbe získal najviac hlasov spomedzi štyroch kandidátov. Za jeho zvolenie bolo 63 poslancov, proti boli 11 a 33 sa zdržali.

Jozef Bednár žije v Šamoríne, študoval na Katedre žurnalistiky a masovej komunikácie Univerzity Komenského v Bratislave, pracoval v Slovenskom národnom múzeu ako námestník GR SNM pre úsek komunikácie. V roku 2018 kandidoval na post primátora Šamorína. Do fukcie ho navrhla organizácia Špeciálne olympiády Slovensko. 

Parlament zvolil člena Správnej rady TASR na funkčné obdobie do 26. februára 2024, ktoré začne plynúť dňom jeho zvolenia. Doterajší člen správnej rady Árpád Korpás sa vzdal svojej funkcie 17. mája.

Protikandidátmi J. Bednára boli Peter Nedavaška, Michal Petruška a Marko Řehůřek.

Vladimír Puchala
Neprehliadnite

Tlačová agentúra SR vydáva priemerne 30 správ za hodinu. Jej šéf informoval mediálny výbor

Správna rada TASR dohliada na plnenie úloh, ktoré tlačovej agentúre vyplývajú zo zákona, volí a odvoláva generálneho riaditeľa.

Okrem iného schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja TASR, návrh jej rozpočtu či účtovnej uzávierky, výročnú správu o činnosti a hospodárení TASR, návrhy na podnikateľské zámery, kontroluje hospodárenie agentúry a nakladanie s jej majetkom. Prerokováva i návrhy, podnety a sťažnosti týkajúce sa činnosti tlačovej agentúry.