V priebehu prvej polovice roka vydala štátna Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) 131 702 správ a sprostredkovala vyše 400 priamych prenosov. Svoju činnosť s naplnením všetkých zákonných úloh dokázala realizovať so ziskovým hospodárením.

Vyplýva to zo správy o činnosti a hospodárení TASR za 1. polrok 2021, ktorú v utorok prerokoval a zobral na vedomie Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá. Poslanci na rokovaní ocenili vyváženosť, objektívnosť i „výživnosť“ a záber spravodajstva. Členov výboru informoval o činnosti agentúry aj jej generálny riaditeľ Vladimír Puchala (na snímke).

Polročná produkcia 131 702 správ znamená, že agentúra v priemere vydávala každý deň 727 správ a teda každú hodinu dňa aj noci priemerne 30 správ.

V. Puchala pred členmi mediálneho výboru zdôraznil, že agentúre sa napriek zložitému pandemickému obdobiu a v poddimenzovanom personálnom stave podarilo zvládnuť i taký zložitý krok, ako je výmena redakčného systému.

Nový redakčný systém

„Práve v prvom polroku došlo k testovaniu, implementácii a sprevádzkovaniu systému na vkladanie a editovanie správ, ktorý nahradil systém Typlan z roku 1994, ktorý bol v kritickom stave s vysokou nespoľahlivosťou a možnosťou fatálneho zlyhania,“ priblížil generálny riaditeľ TASR.

Napriek nákladom na náhradu Typlanu dosiahla TASR v hodnotenom polroku plusový hospodársky výsledok. „Súhrnné náklady dosiahli za I. polrok výšku 2 341 713 eur, výnosy 2 389 962 eur. Zisk predstavoval 48 249 eur," konkretizoval Puchala.

„Príjmy dosiahli za I. polrok 2021 výšku 4 011 238 eur, čo predstavuje 71,55-percentné plnenie rozpočtu. Výdavky boli vykázané vo výške 2 653 909 eur, čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške 49,99 percenta. TASR I. polrok 2021 ukončila s prebytkom vo výške 1 357 329 eur,“ doplnil šéf agentúry.

Zo 131 702 vydaných správ bolo textových 75 293, zvukových 6 686, ďalej 47 402 fotografií a 2 321 videozáznamov. Pribudlo i viac ako 400 živých prenosov.

„Značka TASR je značkou správ, ktoré sú férové, postavené na faktoch, jasných zdrojoch a ktorým sa dá veriť,“ pridal Puchala kvalitatívnu charakteristiku vyprodukovanej kvantity.

Vyváženosť spravodajstva

Členovia výboru Jana Vaľová (Smer-SD) i Milan Potocký (OĽANO) ocenili výkon spravodajstva, tematický záber i zásah informácií, ktoré TASR prináša. „Ako bývalý novinár musím naozaj oceniť vyváženosť spravodajstva i to, že ho prinášate i z miest, v ktorých iné médiá chýbajú, “ povedal.

Puchala priblížil i hlavné témy, ktorým sa venovali jednotlivé redakcie, rovnako oblasť nových médií. Zvýraznil v tejto súvislosti, že naďalej stúpa počet záujemcov o online vysielanie tlačových konferencií. „K prenosom TASR z Bratislavy pribudli aj výstupy z regiónov Slovenska,“ upozornil.

Šéf TASR taktiež avizoval nové projekty, ktoré sa týkajú eurofondov. Jeden z nich sa týka participácie na medzinárodnom projekte European Newsroom for News Agencies, ktorým by TASR získala stále miesto a vybavenie v modernom newsroome pre tlačové agentúry v Bruseli spolu s veľkými nadnárodnými agentúrami, ako sú DPA či AFP.

Predstavil aj zásobník investičných projektov do roku 2024, ktoré TASR vypracovala v zmysle požiadavky Ministerstva kultúry (MK) SR. Za priority označil komplexné riešenie redakčného systému vrátane systému na správu fotografií, obmenu úložísk a virtualizáciu a nevyhnutnú obmenu osobnej techniky a fototechniky.

Poslanci sa v diskusii zaujímali o problematiku redakčného systému či rozvoj nových médií v prostredí verejnoprávnej agentúry.

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS).
Neprehliadnite

Mediálny výbor zaujímalo personálne obsadzovanie politických diskusií RTVS