Nitriansky samosprávny kraj (NSK) plánuje zlepšiť komunikáciu s obyvateľmi regiónu. Poslanci chcú, aby krajské noviny s názvom Župné ozveny boli pre čitateľov atraktívnejšie.

Nová koncepcia

Pripravovaná mediálna koncepcia NSK počíta s viacerými opatreniami. Chce zefektívniť využívanie webovej stránky NSK i sociálnych sietí. Najväčšie zmeny sa majú týkať Župných ozvien, ktoré vychádzajú v slovenskej aj maďarskej jazykovej mutácii. Kraj ich chce zmeniť z mesačníka na dvojmesačník. Ten má mať viac strán i vyššiu kvalitu.

Namiesto štyroch strán bude vychádzať na ôsmich a na kvalitnejšom papieri. ,,Vďaka zvýšeniu počtu strán sa, okrem informovania o bežných problémoch, môžeme viac venovať aj odpovediam na otázky a problémy občanov a ďalším témam, pre ktoré doteraz nebol priestor," uviedla krajská poslankyňa Helena Bohátová.

Mediálna sféra je dôležitá

NSK vydáva Župné ozveny v náklade 282 300 výtlačkov, čo zodpovedá počtu domácností v kraji. Náklady na grafickú úpravu, tlač a distribúciu po zmenách v periodicite, zvýšení počtu strán a zlepšení kvality papiera môžu dosiahnuť sumu necelých 160 000 eur.

Kraj uvažuje aj o online verzii Župných ozvien zverejnenej na webovej stránke NSK. ,,V dnešnom svete je mediálna sféra mimoriadne dôležitá. Verejnosť by mala byť o našej činnosti informovaná oveľa kvalitnejšie ako doteraz," skonštatovala podpredsedníčka NSK Eva Antošová.

Ďalšie dôležité správy

Viac ako pol stovky mladých reportérov pre životné prostredie z 12 škôl z celého Slovenska sa stretlo 27. novembra 2019 v Trenčíne na historicky najväčšom celodennom workshope. Zdokonaľovali sa v tvorbe videoreportáží a zároveň navrhovali konkrétne riešenia pre lepšiu kvalitu života v centre mesta. Na snímke mladí reportéri tvoria reportáže v centre Trenčína. FOTO TASR - Radovan Stoklasa
Neprehliadnite

Mladí reportéri pre životné prostredie triumfovali na medzinárodnom fóre