Európska komisia (EK) vo štvrtok predložila svoje prvé odporúčanie na zvýšenie bezpečnosti novinárov a iných pracovníkov médií v EÚ. Novinári v EÚ v posledných rokoch podľa EK čelia čoraz väčšiemu počtu útokov, ktoré v tých najhorších prípadoch končia aj vraždou. Pandémia koronavírusu im prácu ešte viac sťažila znížením príjmov a obmedzením vstupu na podujatia.

Zvýšená ochrana novinárov

Komisia na tento trend zareagovala opatreniami na zvýšenie bezpečnosti novinárov, v reálnom živote i na internete. Vyzvala členské štáty na vytvorenie nezávislých vnútroštátnych služieb podpory vrátane liniek pomoci, právneho a psychologického poradenstva či útulkov pre novinárov a pracovníkov médií, ktorí čelia hrozbám.

Vyzýva tiež na zvýšenú ochranu novinárov počas demonštrácií, väčšiu bezpečnosť na internete a osobitnú podporu pre novinárky. Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla, že žiaden novinár by nemal zomrieť ani utrpieť ujmu kvôli svojej práci. „Novinárov musíme podporovať a chrániť; sú nevyhnutnou súčasťou demokracie. Žiadame členské štáty, aby podnikli rozhodné kroky a urobili z EÚ bezpečnejšie miesto pre novinárov," uviedla komisárka.

KK33 Brusel - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová hovorí počas tlačovej konferencie po virtuálnom summite vedúcich predstaviteľov krajín G7 o situácii v Afganistane, 24. augusta 2021 v Bruseli. Morálnou povinnosťou medzinárodného spoločenstva je pomôcť Afgancom, ktorí sú v núdzi. Povedala to predsedníčka EK Ursula von der Leyenová po skončení virtuálneho summitu lídrov skupiny G7. Situáciu v Afganistane pritom označila za tragédiou pre miestnych obyvateľov a veľkým neúspe
Neprehliadnite

Novinári sa v EÚ stávajú obeťami útokov, podľa Leyenovej ich bude chrániť nový právny predpis

Lepšia spolupráca

V rámci všeobecných odporúčaní EK apeluje na členské štáty, aby využili vnútroštátne a európske právne predpisy a vyšetrili a súdne riešili všetky trestné činy voči novinárom. Do tohto procesu môžu zapojiť aj agentúry EÚ Europol a Eurojust.

V súlade s odporúčaniami by štáty mali zaistiť lepšiu spoluprácu medzi poriadkovými zložkami a mediálnymi radami v snahe lepšie identifikovať a riešiť hrozby, ktorým sú novinári vystavení, a poskytovať ochranu tým, ktorí to potrebujú.

Odporúčania týkajúce sa protestov a demonštrácií vychádzajú z toho, že takmer každý tretí incident voči novinárom sa odohrá počas takýchto podujatí. Členské štáty by mali poriadkovým zložkám poskytovať pravidelnú odbornú prípravu, aby mohli novinári a iní mediálni pracovníci na týchto podujatiach pracovať bezpečne a bez obmedzení.

Hrozbou je aj internet

Tretí súbor odporúčaní sa týka posilnenia postavenia novinárov na internete, kde často čelia prejavom nenávisti, hrozbám fyzického násilia, kyberneticko-bezpečnostným rizikám a nezákonnému sledovaniu. Členské štáty by preto mali podporovať spoluprácu medzi platformami a organizáciami, ktoré majú skúsenosti s bojom proti takýmto hrozbám. Vnútroštátne orgány by tiež mali pomôcť novinárom, aby mohli využiť služby forenzných vyšetrovateľov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

JB 15 Štrasburg - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas prejavu o stave Únie na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu 15. septembra 2021. FOTO TASR/AP

European Commission President Ursula von der Leyen delivers a State of the Union Address at the European Parliament in Strasbourg, France, Wednesday, Sept. 15, 2021. The European Union announced Wednesday it is committing 200 million more coronavirus vaccine doses to Africa to help curb the COVID-19 pandemi
Neprehliadnite

Ursula von der Leyenová chce spoločnú migračnú politiku, ochranu médií a ľudských práv

Posledné z odporúčaní je zamerané na novinárky a novinárov z menšinových skupín a tých, ktorí sa venujú témam rovnosti. Táto kategória novinárov je najviac vystavovaná hrozbám a útokom. Členské štáty by v tejto oblasti mali zlepšiť transparentnosť a efektivitu nahlasovania útokov a prípadov diskriminácie, ako aj poskytovanie informácií o poskytovaní pomoci a podpory.

Členské štáty by mali EK podať správu o zavedených opatreniach do 18 mesiacov od prijatia odporúčaní. Komisia bude hodnotiť dosiahnutý pokrok a zároveň bude naďalej monitorovať bezpečnosť novinárov vo všetkých členských štátoch.