Pandémia nového koronavírusu a vynútené reštrikcie s ňou súvisiace budú mať citeľný dosah aj na príjmy RTVS z reklamy. „Predpokladaný pokles je na úrovni troch miliónov eur,“ informovala na stredajšom rokovaní Rady RTVS vedúca sekcie ekonomiky verejnoprávneho vysielateľa Radka Doehring.

Zníženie príjmov súvisí najmä s odložením najväčších športových udalostí v tomto roku, majstrovstiev sveta v hokeji, majstrovstiev Európy vo futbale i olympijských hier v Tokiu. Vysielanie športových podujatí sa malo výrazne podpísať na reklamných príjmoch, ktoré boli v rozpočte RTVS na rok 2020 plánované vo výške 8,3 milióna eur.

Neprehliadnite

Ohrozená Superstar, pauza Oteckov, Inkognito v rúškach. Ako kríza zasiahla televízie

R. Doehring priblížila, že podľa predikcie spoločnosti Media RTVS, predajcu vysielacieho priestoru verejnoprávneho vysielateľa, sa odhaduje strata 2,7 milióna eur na televíznej reklame (vrátane telešopingu a sponzoringu) a približne 300-tisíc eur na rozhlasovej reklame.

Finančná riaditeľka RTVS informovala, že deficit z väčšej časti vykryje pokles pôvodne plánovaných výdavkov na mzdy a odvody interných zamestnancov, mali by byť približne o 1,9 milióna eur nižšie.

„To súvisí s faktom, že sme nespustili štvrtý okruh Šport a neprijali sme 43 nových zamestnancov na zabezpečenie tohto programového okruhu,“ vysvetlila. Približne 1,1 milióna eur sa podľa nej ušetrí aj na znížení samotných výrobných nákladov na športové programy.

Hospodárili s 800-tisícovým plusom

Rok 2019 skončila RTVS so ziskom 864 563 eur. Vyplýva to z účtovnej závierky za rok 2019, ktorú v stredu prerokovala a schválila Rada RTVS. Ako informovala R. Doehring, výnosy dosiahli 129 993 690 eur, čo bolo oproti plánovaným rozpočtovaným výnosom približne o 610-tisíc eur viac, náklady boli vo výške 129 129 127 eur, teda približne o desať miliónov eur nižšie, ako boli náklady plánované v rozpočte.

 

„Určitú časť tejto sumy tvorí prenos časti platieb z roku 2019 do roku 2020,“ upozornila R. Doehring. V prípade úhrad za služby verejnosti RTVS vybrala 83 219 881 eur, teda o necelý milión viac, ako bolo rozpočtované na rok 2019 (82,3 milióna eur).

 

„Je dôležité povedať, že približne 4,4 milióna eur z týchto príjmov tvorili zaplatené dlhy z minulých rokov, čím sa ukazuje dôležitosť vymáhania týchto pohľadávok,“ upozornila R. Doehring s tým, že suma, ktorú sa podarilo vymôcť, bola oproti roku 2018 približne o pol milióna eur vyššia.

 

Výnos z reklamy tvoril sumu 7,848 milióna eur, o približne 1,5 milióna viac, ako bolo plánované v rozpočte. „Na najväčšom náraste sa podieľal sponzoring relácií,“ priblížila finančná riaditeľka RTVS. V prípade nákladov boli najväčším položkami náklady na mzdy (26 325 289 eur), ktoré narástli o necelé tri milióny eur.

 

„Podpísala sa pod to valorizácia, vyplatenie 13. platu, ale takisto aj to, že prvýkrát sme tvorili rezervu na odchodné, a to vo výške 690-tisíc eur,“ uviedla R. Doehring. Táto rezerva nebola plánovaná v rozpočte, vývoj však umožnil jej tvorbu, dodala.

 

„Druhou najväčšou nákladovou položkou boli náklady na výrobu, proti roku 2018 a výške 36,5 milióna eur vzrástli na 40,45 milióna eur,“ priblížila R. Doehring. Rada schválila rozdelenie zisku 43 228 eur v prospech rezervného fondu a 821 335 eur na pokrytie straty z minulosti.

 

Celková strata z minulých období sa tak znížila na 33 784 409 eur.