Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) udelila na štvrtkovom zasadnutí licenciu na celoplošné vysielanie televíznej programovej služby Body in Balance SK/CZ spoločnosti Asteon Trade. Uložila tiež dve pokuty, vydala viacero upozornení na porušenie zákona a začala niekoľko správnych konaní. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková.

Galavečer odovzdávania ocenení
Neprehliadnite

Porota rozhodla, poznáme nominácie na prestížne ocenenie Krištáľové krídlo

Pokutu 3 319 eur má zaplatiť vysielateľ Markíza-Slovakia. Vo vysielaní programovej služby Dajto odvysielal titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré neboli zosynchronizované so zvukovou stopou a čas zobrazenia nebol dostatočný na zabezpečenie ich čitateľnosti.

Vysielateľ Mac TV s programovou službou Joj dostal pokutu 663 eur, pretože nesprávne označil program z hľadiska jeho vhodnosti pre deti. Vysielatelia Stredoslovenská televízia a Kreos dostali upozornenie pre porušenie zákona o volebnej kampani.