Veľká porota Krištáľového krídla rozhodla o nominovaných osobnostiach za rok 2020. Mená laureátov v deviatich kategóriách sa verejnosť dozvie na slávnostnom galavečere 7. februára 2021 o 20:30 hod. na Jednotke RTVS. Ocenenie sa každý rok udeľuje osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odbore mimoriadny úspech.

Predsedovia porôt v deviatich kategóriách o rozhodnutí informovali predsedu Veľkej poroty Gabriela Csollára, predsedu predstavenstva COOP Jednota Slovensko. Každý predstavil trojicu nominovaných ako aj dôvody, prečo ich zvolili. Bodové ohodnotenie nominovaných je tajné. Obálky s výsledkami sa otvoria až krátko pred začatím galavečera za prítomonosti vybraných médií a členov porôt.

Porotcovia rozhodovali aj o laureátoch Mimoriadnej ceny, ktorými sú Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., ktorá sa celý život venuje autizmu a prof. PhDr. Karol Horák, CSc., ktorý je významný spisovateľ, dramatik, literárny a divadelný vedec.

Na snímke režisér Peter Bebjak počas tlačovej konferencie k filmovému spracovaniu hororového knižného príbehu Trhlina v Bratislave 6. decembra 2018.
Neprehliadnite

Film z dielne Petra Bebjaka Správa bude bojovať o Oscara

Medzi nominované osobnosti na Krištáľové krídlo za rok 2020 patria vedci, ktorí vyvinuli PCR testy na detekciu vírusu SARS-CoV-2, Boris Klempa a Pavol Čekan, či traumatológ Peter Šimko. Medzi nominovanými je aj skupina Peter Bič Projekt, športová legenda Michal Martikán, známy spisovateľ Jozef Karika, či herec Juraj Loj.

Nominované osobnosti na Krištáľové krídlo 2020:

HUDBA: Peter Bič Projekt, Mgr. art. Ľubica Čekovská, ArtD. a Janoška Ensemble

FILANTROPIA: Mgr. Adriana Havašová, Eva Gažová, Lucia Pašková a Šimon Šicko

HOSPODÁRSTVO: Miroslav Blažek, Ing. arch. Pavol Jakubec, Juraj Habovšiak

MEDICÍNA A VEDA: doc.MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, prof. MUDr. Peter Šimko, Csc., RNDr. Boris Klempa, DrSc. a Pavol Čekan, PhD.

VÝTVARNÉ UMENIE: Igor Piačka, Ondrej Rudavský, Jana Machatová a Peter Machata

ŠPORT: Erik Černák, Branislav Koniar, Michal Martikán

PUBLICISTIKA A LITERATÚRA: PhDr.Jozef Karika, prof. PhDr. Marián Andričík, Mgr. Boris Koreň

DIVADLO A AV UMENIE: Mgr. art Juraj Loj, Peter Bebjak, Jaroslav Moravčík

INOVÁCIE A STARTUPY: Andrea Basilová, Martin Herman, Dalibor Cicman

Laureáti MIMORIADNEJ CENY: Prof. MUDr. Daniela Ostatníková PhD. a prof. PhDr. Karol Horák, CSc.