Stanice RTVS nemenia logo, Jednotke aj Dvojke zostáva stvárnenie bielou číslicou a typickou dvojbodkou. Od nej televízia neupúšťa, naopak, po novom sa tento prvok výrazne zdynamizoval a patrí k ústredným prvkom celej grafiky.

„Zjednocujúcim prvkom sa stáva dvojbodka. V novom grafickom idente dostáva nový význam. Jej animáciou celé logo ožije a stáva sa nositeľom informácie,“ povedala Daša Matušíková, riaditeľka Sekcie marketingu a komunikácie RTVS, ktorá zmenu vizuálu zastrešovala.

Hrané jingle s hercami plus príroda

Jingle dostali úplne novú podobu, minulosťou bude neživý a kreslený mikrosvet leporela, ktorý RTVS používala na oboch staniciach od marca 2012.

Staničné jingle sú tentoraz hrané, zachytávajúce bežné životné situácie. V prípade Jednotky je v nich napríklad začítaná rodina na posteli a zaľúbená dvojica počas „vankúšovej vojny“, baletka a hip hoper v podzemnej garáži či ľudia na eskalátore.

Reklamné znelky zahŕňajú zábery z prírody ako kvitnúci kvet, lezúcu lienku, motýľa, hmyz či ryby. V imidžových jingloch sú použité aj zábery krajiny.

Nápadným motívom grafiky je kruh, ktorý možno vnímať ako zväčšenú dvojbodku, fungujúci ako maska. Na jej vytvorenie sa využíva práve animácia dvojbodiek, vzniknutý útvar je nositeľom zmien na obraze, posúva dej v čase alebo priestore.

Abstraktná Dvojka

Výrazne odlišný je ident Dvojky, kde sú jingle animované a značne abstraktnejšie. Pohyb dvojbodiek vykresľuje tvar, ktorý sa neviaže na konkrétne miesto. Tematicky sa jingle Dvojky dotýkajú programovej štruktúry stanice a jej hlavných tém – dokument, umenie, film, šport a deti.

Odlišný vizuál Dvojky má zdôrazniť rozdielnu ponuku oboch verejnoprávnych staníc. Dvojku si zapína výberový divák, ktorý hľadá programy so špecifickým obsahom, čomu podľa telerozhlasu zodpovedá nový koncept. Jednotka je zameraná na univerzálneho diváka.

Cieľ odlíšiť výraznejšie stanice graficky bola hlavná časť zadania grafického konceptu s podmienkou nerušiť aktuálne logá. „Zadaním tiež bolo priniesť dynamiku a modernosť ako dva základné atribúty nutného posunu vnímania,“ tvrdí telerozhlas. Doplnkovou farbou písma v grafike je pri Dvojke zelená, v prípade Jednotka magentová.

Nové prvky majú stanice viac priblížiť divákom

Zmenami prechádza aj celková grafická výbava televízie, ktorá sa rozširuje. Súčasťou identu je „infobar“. Divák bude môcť vidieť v upútavke vysielací deň a čas programu už od začiatku programového avíza. V grafike bude zahrnutý aj piktogram označujúci vekovú vhodnosť a žáner programu. Viac informácií na obraze má byť podľa RTVS takisto krok, ako sa priblížiť k divákom.

„Aktuálne do vysielania Jednotky a Dvojky pribúdajú viaceré formy predelov. Okrem imidžových to budú aj logo jingle a samostatné servisné jingle, ktoré budú oddeľovať nielen reklamné vysielanie,“ poznamenala ďalej k novinkám D. Matušíková.

Práca za vyše 97-tisíc eur

RTVS ešte vlani za návrh dizajnu zaplatila štúdiu Oficina 97 302,20 eura a príslušnú daň. Aktuálne telerozhlas doplatil ešte 9 999 eur plus DPH za hrané jingle a práva na ich používanie.

Česká firma má za sebou viacero televíznych prác, podieľala sa na vizuáloch staníc Prima Love, ČT art, Retro Music Television, káblovej stanice Film+, Nova Sport či medzičasom zrušenej TV Pětka.

RTVS už pod vedením generálneho riaditeľa Václava Miku menila zvukovú grafiku rozhlasových okruhov. Televízia sa na rad dostala až teraz, keďže vedenie proklamovalo snahu najprv posilniť kvalitu programu a až potom sa zamerať na vizuál okruhov.

„RTVS sa s novou vizualizáciou Jednotky a Dvojky priblíži svojim divákom. Atribúty dynamiky, modernosti s dávkou emócií najlepšie vystihujú kreatívny koncept,“ poznamenal V. Mika.