„Navýšené prostriedky sú jednak výsledkom rozhodnutia vlády, ktorá vyčlenila peniaze na výrobu programov propagujúcich podujatia k 30. výročiu Nežnej revolúcie, rovnako tak ide o prostriedky, ktoré na programy vo verejnom záujme poskytli niektoré ministerstvá,“ ozrejmila hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.

Na výrobu programov v súvislosti s podujatiami 30. výročia Novembra '89 získala RTVS 370-tisíc eur. „Z toho 320-tisíc eur bude použitých pre výrobu televíznych a 50-tisíc eur pre výrobu rozhlasových programov,“ dodala E. Rusnáková.

V prípade prostriedkov z rozpočtov ministerstiev RTVS vyrobí dodatočné diely seriálu Polícia (alokácia 129 360 eur z Ministerstva vnútra SR) i seriálu Moja diagnóza, venovaného téme prevencie onkologických chorôb (alokácia 29 750 eur z Ministerstva zdravotníctva SR).

„Na základe dohody s Ministerstvom životného prostredia SR vyrobí RTVS desaťdielny seriál pre deti pod názvom Ekonauti, ktorý bude detského diváka edukačno-zábavným spôsobom oboznamovať s čoraz dôležitejšími témami environmentálnej problematiky a ochrany prírody. Na túto výrobu bude k dispozícii 600-tisíc eur,“ dodala E. Rusnáková.

V súvislosti s predchádzajúcim dodatkom Zmluvy so štátom prerokovala Rada RTVS v máji zvýšenie disponibilných prostriedkov o 675-tisíc eur. Telerozhlas ich investoval do nákupu nových nástrojov pre Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a národnostného vysielania.

Vláda SR v druhej polovici mája takisto rozhodla o deväťmiliónovej injekcii pre RTVS, ktorá mala predstavovať čiastočnú kompenzáciu za znížené príjmy z takzvanýcg koncesionárskych poplatkov. Aj v tomto prípade išla hlavná časť príjmov na dofinancovanie vysielania a nákup licencií na športové prenosy.