„Investičnú injekciu si vyžaduje nevyhnutnosť obnovy časti hudobných nástrojov symfonického telesa, na čo prostriedky v bežnom rozpočte nepostačujú,“ vysvetlil riaditeľ sekcie programových služieb SRo Michal Dzurjanin.

„Budeme môcť zakúpiť nástroje predovšetkým do dychovej sekcie, kde sa cena jednotlivých nástrojov pohybuje rádovo v desiatkach tisícov eur, časť sumy neinvestujeme aj do obnovy organu, samozrejme, nepôjde o komplexnú rekonštrukciu, ktorá je rozdelená na viacero etáp,“ spresnil ďalej.

Ďalšie peniaze majú v roku 2019 pokryť výrobu programu k Roku M. R. Štefánika (55-tisíc eur) i oslavám 75. výročia SNP (70-tisíc eur). O 250-tisíc eur sa zvyšujú aj prostriedky pre národnostné vysielanie v rozhlase i televízii.

„Keďže ide o jednorazové zvýšenie, použijeme ich na tvorbu rozhlasových i televíznych programov, ktoré budú patriť k zlatému fondu,“ naznačil riaditeľ sekcie národnostného vysielania RTVS Attila Lovász.

„Ide napríklad o formáty portrétov mladých osobností, televízne dokumenty i literárno-dramatické diela pre rozhlasové vysielanie,“ doplnil. Celková výška príspevku zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie činnosti RTVS v roku 2019 je po zmene 26 675 000 eur.