Tému Reportérov otvoril na zasadnutí predseda Rady RTVS I. Gallo s tým, že mal na J. Rezníka ťažké srdce kvôli tomu, že sa o zastavení relácie dozvedeli až z médií. „Dohodli sme, sa že do budúcna by mala byť Rada informovaná o takýchto veciach v reálnom čase,“ uviedol I. Gallo.

Predseda Rady RTVS zároveň povedal, že podľa neho má mať RTVS investigatívnu reláciu. J. Rezník ho ubezpečil, že Reportérov do vysielania vrátia.

Rezníkovi chýbal jasný dramaturgický koncept

„Reportérov sme dočasne pozastavili, aby sme reláciu vrátili zdravšiu a precíznejšiu. Nechceme ju zrušiť, chceme ju zlepšiť. Nemá ale živoriť bez jasného dramaturgického konceptu. Zázemie potrebné pre reštart vyžaduje množstvo úkonov a organizačných záležitostí,“ povedal generálny riaditeľ RTVS.

J. Rezník aj pred Radou RTVS prezentoval výhrady voči doterajšej podobe relácie. Podľa neho sa charakter investigatívnych Reportérov vytratil, redaktori sa viac venovali občianskej publicistike či historických témam a nereflektovali závažné kauzy.

„Zvýšil sa počet sťažností, ktoré nevyčítali relácii zaujatosť či spracovanie tém, ale chladnokrvne vypočítavali elementárne faktografické chyby a omyly. V zastúpení právnikov potom dotknuté strany žiadajú finančné kompenzácie a odvysielanie opráv,“ načrtol šéf RTVS. Opäť ale nekonkretizoval, kto sa v RTVS sťažoval a voči ktorým reportážam či chybám v nich. 

Podľa J. Rezníka sa Reportérom v minulosti nevenovala náležitá pozornosť a aj z toho vyplýval súčasný stav relácie. „Bola poddimenzovaná po odbornej aj finančnej stránke. Uvedomujeme si dôležitosť investigatívnych reportáží, ale zároveň aj požiadavku, aby v nich bolo čo najmenej faktografických chýb.“

V nasledujúcich mesiacoch mieni RTVS pracovať na reštarte formátu. „Máme záujem o silnú a vyprofilovanú reláciu. Investigatívu ako žáner nerušíme, naopak budeme je posilňovať,“ povedal J. Rezník, ktorý dal verejný prísľub, že relácia bude obnovená od jesennej štruktúry, pravdepodobne od polovice septembra. „Verím, že sa vráti lepšia, kvalitnejšia, dravšia.“

Zatiaľ nie je jasné, či na relácii bude pracovať pôvodný tím redaktorov, respektíve v akom počte bude redakcia pracovať. J. Rezník sa pokúsi do tímu dostať aj právnika, ktorý by redaktorom radil s formuláciou textov v snahe vyhnúť sa nežiaducim omylom. „Budem to ale ešte konzultovať s právnym oddelením, či je možné tam takéhoto človeka dosadiť, aby nedošlo k dojmu, že obmedzujeme tvorivú slobodu,“ povedal.

Zároveň by k redaktorom mali pribudnúť externí konzultanti. J. Rezník na otázku I. Galla nešpecifikoval, koho tým má presne na mysli. „Mali by byť z renomovaných verejnoprávnych inštitúcií. Budú to konzultanti, ktorí sa roky venujú investigatívnej žurnalistike. Na ich oslovení pracujeme,“ načrtol generálny riaditeľ RTVS.

Občan za dverami pôjde večer v repríze

Redaktorov Reportérov spojili s redakciou relácie Občan za dverami. Jej minutáž sa predĺži a namiesto troch príspevkov v jednej časti bude mať v každom diele štyri – päť reportáží. Rozšírenie redakcie podľa J. Rezníka umožní, že redaktori sa témam budú môcť venovať dlhšie.

Občana za dverami nechá RTVS v pôvodnom nedeľnom okno popoludní, ktoré patrí podľa šéfa RTVS k najsledovanejším slotom Jednotky. Pred reláciou beží politická diskusia O 5 minút 12. Občana za dverami bude v pondelkovom večernom slote Reportérov RTVS reprízovať.

J. Rezník verí, že obe spojené redakcie budú bez ťažkostí spolupracovať. „Nemyslím si, že by s tým mal byť nejaký problém. Každý bude mať svoje témy a dramaturgické vedenie pani Lyons,“ načrtol.

Predseda Rady RTVS I. Gallo v závere debaty o Reportéroch zdupľoval, že komunikácii zo strany RTVS nebola zvládnutá. „Ak by nezlyhala komunikácia vo vzťahu k Rade a verejnosti, mohli sme predísť tomu, aby sa téma stala citlivou aj politickou. Negatívne vplýva na celú inštitúciu. Manažment to mal zvážiť, pokiaľ ide o informovanie Rady, ale aj externého prostredia,“ dodal.

V oficiálnom uznesení Rada RTVS zaviazala J. Rezníka k tomu, aby na zasadnutiach orgánu pravidelne informoval o aktuálnom stave prípravy investigatívneho formátu.