„Podarilo sa nám dosiahnuť vôbec najvyšší príjem RTVS,“ skonštatoval na štvrtkovom zasadnutí J. Rezník.

Teší ho, že z rekordných čísiel môže profitovať produkcia a program RTVS. „Ak by sme neboli nútení riešiť havarijný stav objektov a investovať tam časť príjmov, mohli by sme hovoriť o tom, že máme na tvorbu a program peniaze, ktoré potrebujeme,“ poznamenal.

Verí, že RTVS bude pod jeho vedením naďalej schopná efektívnym hospodárením a manažmentom vytvárať priestor pre ďalší príjmový rast.

„Ak by sa naše príjmy pohybovali na úrovni 200 miliónov eur, mali by sme dostatok prostriedkov pre atraktívny program spĺňajúci verejnoprávne poslanie RTVS. Stále však existuje množstvo rizík vyplývajúcich z nesystémového financovania RTVS, a o ich legislatívnu nápravu sa preto budeme aj naďalej usilovať,“ dodal šéf telerozhlasu.

Najvýznamnejší zdroj RTVS, daňové príjmy (úhrady za služby verejnosti) k 31. decembru 2019, dosiahol 83,22 miliónov eur, čo predstavuje plnenie ročného plánu na vyše 101 percent.

„Vyššie čerpanie vzniklo predovšetkým v súvislosti s akvizičnými kampaňami a zasielaním výziev na úhradu identifikovaných nedoplatkov na úhradách," vysvetlil J. Rezník. Z tohto zdroja ale RTVS tento rok o peniaze príde po tom, čo v parlamente prešlo zrušenie koncesií pre dôchodcov. V rozpočte verejnoprávneho média to bude vykrývať zvýšený príspevok od štátu.

„V priebehu minulého roka sme takisto získali 4,45 milióna eur za staré dlhy, týkajúce sa obdobia do konca 2018,“ upozornil J. Rezník.

Vyššie plnenie zaznamenal RTVS i v oblasti nedaňových príjmov. K decembru 2019 dosiahli 9,23 milióna eur. V porovnaní s predpokladmi rozpočtu je to plnenie na 117 percent. Zásluhu na tom majú vyššie príjmy z reklamy.

Na strane výdavkov ovplyvňujú RTVS naďalej možné pokuty zo súdnych sporov, v najväčšom z nich so spoločnosťou Causal môže inštitúcia prísť až o vyše sedem miliónov eur. Súd vlani v dlhoročnom spore rozhodol v prospech protistrany, no RTVS sa chce ďalej odvolávať.